Könyvajánló

Háború Békanézetből

John Keegan A csata arca című könyve fantasztikusan új! De miért is? Hiszen háborúról, csatákról, katonákról, okok és okozatok összefüggéséről már annyi jó könyvet írtak, hogy a köteteket téglának használva saját könyvtárat is lehetne építeni belőlük. Ráadásul Keegan könyve minden, csak nem új, hiszen először 1976-ban jelent meg.

A könyv a középkortól az újkorig időrendben haladva veszi górcső alá az angol hadtörténelem három jelentős ütközetét (az 1415-ös azincourt-i csatát, az 1815-ös waterloo-i csatát és az 1916-os Somme-menti ütközetet). Teszi mindezt tudományos igényességgel, olvasható nyelvezettel és jól felépített logikával. Ettől azonban még mindig csak egy korrekt hadtörténeti munka lenne. Amiért igazán újszerű élményt nyújt, az a nézőpont, amit az olvasó elé tár. Keegan ugyanis nem a hadvezetés, hanem a csatákat megvívó emberek szemszögéből mutatja be az eseményeket, számtalan alkalommal idézve fel egy-egy akkori szereplő leírását. Persze nem hagyja ki a dolgok átfogó áttekintését sem, és ettől azt az érzetet kelti az olvasóban, mintha egy kamera képet nézné, amely a csatamező felülnézeti képéből kiindulva leereszkedik egészen bele a katonák nyúzott, borostás arcába.

A csata arca” a somme-i ütközetről szóló fejezet miatt kapott helyet ezen a honlapon. A toborzástól a lövészárok valóságán keresztül a tábori kórházig ismerteti a brit expedíciós hadsereg katonáinak életét. Rávilágít egészen finom részletekre, olyan kérdéseket jár körül, amelyek minden, történelem iránt érdeklődő „lelkes amatőr” fejében megfordultak már.

Az olvasó megtudhatja, hogy a felszereléshiány miatt sokszor civil ruháikban képezték ki őket, fegyver nélkül. Hogy a katonák és a tisztjeik néha annyira különböző helyről jöttek, hogy egymás nyelvjárását sem értették. Hogy a tisztek miért csak egy sétapálcával rohamoztak. Hogy a lövészárok harcban miért is nem találkoztak szemtől szemben ellenséggel. Hogy a magára maradt katona egyáltalán meg tudta-e adni magát valakinek. Hogy ha megsebesültek, mennyi esélyük maradt a túlélésre, és egyáltalán, milyen sebeket szerezhettek.

A kulcskérdés azonban mégis az, hogy mi vette rá ezeket a katonákat arra, hogy a tüzérségi gránátok nyomában haladva ezrével rohamozzanak a „senki földjén” keresztül a halálosan veszélyes német árkok felé.

Azoknak ajánlható ez a könyv, akik tudni akarnak azokról a részletekről, melyek fölött sok más szerző elsiklik, és amelyek meghatározták a csaták sorsát.

Készítette: Németh Ádám

John Keegan: A csata arca (Akadémiai Kiadó, 2013)
John Keegan: A csata arca (Akadémiai Kiadó, 2013)