Pesti Napló

Gavrilo Princip halála

1918. április 28-án meghalt Gavrilo Princip, az a boszniai szerb merénylő, aki kioltotta Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös és felesége életét 1914. június 28-án, és egy hónappal később a hadüzenetek nyomán kitört az első világháború. Minden tankönyv számtalanszor leírta már, hogy az 1914-es merénylet csak ürügy volt, ugyanakkor Principnek máig van egyfajta kultusza Szerbiában. Belgrádban az egyik nagyobb utca is róla van elnevezve. Maga a merénylő azonban nem érhette meg a „dicsőséget”: a theresienstadti fegyházban halt meg fiatalon, tuberkulózisban. „Huszonhárom éves volt az egykori szerb diák, akinek véres tette immár negyedik esztendeje fürdeti vérben a világot. Tizenkilenc éves volt, amikor azon a forró nyári napon felemelte revolverét néhai Ferenc Ferdinánd és néhai Hohenberg hercegnő életének kioltására.”
Miután elfogták, Principet előbb Szarajevóban, majd a csehországi Theresienstadtban tartották fogva. „Beteg volt már, amikor a börtönbe került, tüdőbajos volt – az anarchista természetrajzához ez is hozzátartozik –, ezután egyre betegebb lett, a nagy bűnpör főtárgyalásának napjaiban már halálra volt szánva, azóta többször érkezett halála híre és most csakugyan befejezte életét. Utolsó hónapjaiban nagyon tragikus volt a sorsa, fél esztendeje talán, hogy annyira erőt vett rajta a betegség, hogy a jobb karja elsorvadt. Orvosi műtétre volt szükség: amputálták a jobb karját, azt, amelyiken a revolvert tartotta annak idején. Azóta még egy hír érkezett róla: megőrült a börtönben.” Halálakor megemlítette a lap azt is, hogy merénylőtársa, Nedeljko Čabrinović szintén huszonhárom évesen halt meg egy évvel korábban.
Čabrinovićot – aki sikertelenül próbált kézigránátot dobni a trónörökösre Princip lövései előtt – és Principet egyaránt 20 évre ítélték a szarajevói merénylet miatt. A tárgyaláson azonban nem ők kapták a legsúlyosabb büntetést: 1915-ben kivégezték a vádlottak közül Veljko Čubrilovićot, Miško Jovanovićot és Danilo Ilićet. Két halálra ítéltnek Ferenc József megkegyelmezett (életfogytiglant kaptak végül), de Neđo Kerović és Jakov Milović sem érte meg a háború végét. Meghalt közben Trifko Grabež is, akit szintén 20 évre ítéltek. A Pesti Napló Čabrinović és Princip sorsát így összegezte: „A két gyilkost, azt, aki revolvert használt és azt, aki bombát vetett, már elérte a halál és a háború, amelyet ők lobbantottak lángra, még mindig pusztít.”

Felhasznált irodalom:
Princip meghalt = Pesti Napló, 1918. április 30.
Ferdinand May: A „Fekete Kéz”. Budapest, 1979.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Pesti Napló, 1918. április 30.
Princip meghalt

Prágából táviratozzák lapunknak, hogy a theresienstadti fegyházban ma meghalt Princip Gavrilo, a néhai trónörökös pár merénylője. Halálát tuberkulózis okozta. Huszonhárom éves volt az egykori szerb diák, akinek véres tette immár negyedik esztendeje fürdeti vérben a világot. Tizenkilenc éves volt, amikor azon a forró nyári napon felemelte revolverét néhai Ferenc Ferdinánd és néhai Hohenberg hercegnő életének kioltására. Akkor elfogták, azóta raboskodott előbb Szarajevóban, aztán Theresienstadtban. Beteg volt már, amikor a börtönbe került, tüdőbajos volt – az anarchista természetrajzához ez is hozzátartozik – ezután egyre betegebb lett, a nagy bűnpör főtárgyalásának napjaiban már halálra volt szánva, azóta többször érkezett halála híre és most csakugyan befejezte életét. Utolsó hónapjaiban nagyon tragikus volt a sorsa, fél esztendeje talán, hogy annyira erőt vett rajta a betegség, hogy a jobb karja elsorvadt. Orvosi műtétre volt szükség: amputálták a jobb karját, azt, amelyiken a revolvert tartotta annak idején. Azóta még egy hír érkezett róla: megőrült a börtönben. Most végül is a legújabb hír: meghalt huszonhárom éves korában, Theresienstadtban, a katonai fegyházban.
Merénylőtársa, Čabrinović Nedeljko nyomdászsegéd, huszonhárom éves korában tavaly halt meg. A két gyilkost, azt, aki revolvert használt és azt, aki bombát vetett, már elérte a halál, és a háború, amelyet ők lobbantottak lángra, még mindig pusztít.
Princip Gavrilo, a revolvermerénylő a livnói kerületben lévő Grahovo községben született. Meggyőződéses ember volt, hitt az anarchista tanokban és azt hitte, hogy a világot váltja meg tettével. Vak eszköz volt a gyilkos szervezet főnökének, Tankosić Vojislav szerb őrnagynak kezében. A hosszú hajú, fanatikus szerb diák bevégezte életét, meghaltak már jóformán mindnyájan azok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vettek a gyilkosságban, meghalt azóta néhány millió ember is, akik az ő bűnükért bűnhődtek, és nem tudjuk, hogy mennyi fog még meghalni.