Az Est

G. B. Shaw és az I. világháború

Anatole France után egy másik, az I. világháború idején nagy nemzetközi elismertséggel bíró, az ellenséges oldalhoz tartozó irodalmár háborúról alkotott véleményét is ismertette Az Est. A háború első két évében a háborús erőfeszítéseket támogató France-szal szemben azonban George Bernard Shaw kezdettől fogva a háború ellen emelt szót, ami még a liberális sajtóhagyományokat ápoló Nagy-Britanniában sem volt egyszerű küldetés.
Az Est Shaw-nak egy Nash Magazine-ban – helyesen Nash’s and Pall Mall Magazine, mivel a két brit irodalmi folyóirat még a háború kitörése előtt, 1914-ben egyesült – megjelent írására hivatkozva írta le, hogy Shaw kritizálja az olyan brit háborús részvételt, amelyben a brit világbirodalom Oroszországnak kaparja ki a gesztenyét, ezzel – belesodródva egy nemkívánatos háborúba – ugyanis kétszeresen vét a civilizáció ellen.
A Németországban és a Monarchiában is jól ismert Shaw – a Pygmaliont előbb mutatták be (már 1913 októberében) Bécsben, majd Berlinben, mint Londonban – a háború első hónapjaiban szenvedélyesen olvasta a lapokat és a nagyhatalmak által publikált önigazoló dokumentumokat, hogy számtalan publicisztika mellett egy nagy ívű elemzést is készítsen a háború okairól és lehetséges kimeneteléről. Ebben az időszakban legalább 50000 szót vetett papírra – a lapjában, a New Statesmanben megjelent augusztus 8-i cikkétől az ugyanott 80 oldalas mellékletként november közepén közreadott Józan ésszel a háborúról (Common Sense about the War) című nagyesszéig.
Shaw már augusztusi írásaiban világossá tette, hogy nem hajlandó behódolni az elhatalmasodó háborús hisztériának – az angol harci szellemet például a propaganda a belga lakosság elleni legvéresebb, legaljasabb német bűnök erősen eltúlzott részletezésével igyekezett felszítani –, és a háborús felelősséget is egyenlően osztotta szét a „elbizakodott militarista” junkerek és a brit „üzleti kalandorok”, az angol világbirodalmi gondolkodású diplomata és katonai kaszt között. (A központi hatalmak propagandája egyébként szintén az angol kufárszellemet támadta mint a háborús szálak fő mozgatóját.)
Az Est cikke két héttel a november 14-i esszé után jelent meg, igaz, annak gondolatmenetét nem követte végig. Shaw amellett tett hitet – és oroszellenességét Az Est valóban hitelesen közvetítette –, hogy a háborút a nyugati szövetségesek már kénytelenek végigharcolni, de az angol–francia hadseregnek önmagában, Oroszország szövetsége nélkül kell legyőzniük Németországot, mert ha az a cár segítségével történik meg, az a nyugati liberális világ csődjét is jelentené. Egyúttal síkra szállt amellett, hogy a legyőzött Németországgal együtt kell élni a háború után, ami méltányos békefeltételeket követel meg. A nagy háború fontos tanulságaként vonta le azt, hogy a háborúra soha többé nem tekinthetünk úgy, mint a jellem formálójára, amelyben erények kovácsolódnak ki. Vagyis Shaw ebből a szempontból osztozott abban a hitben, hogy ez a háború lesz a modern civilizáció utolsó nagy véres összecsapása – csak éppen nem a másik végleges legyűrésével képzelte el a háborúk kiiktatásának útját. Shaw önkritikát követelt meg a saját oldalától – így azt, hogy a brit fél se tekintse magát vétlen áldozatnak, és ismerje be, hogy évtizedek óta részt vett a birodalomépítő háborúkban, fegyveres felkészülésben, és azt, hogy a militarizmus sem porosz sajátosság, hanem az angol és a francia nemzetnek is megvannak a maguk héjái.
Shaw természetesen nem volt népszerű háborúellenes nézeteivel. Egy amerikai újságírónőnek például úgy nyilatkozott, „mindkét szembenálló hadsereg katonáinak a saját tisztjeiket kéne agyonlőniük és hazamenniük, a mezőgazdaságban dolgozóknak a saját földjükre, a városi embereknek a saját műhelyeikbe”. Nem meglepő, hogy ebben az időszakban több szerkesztőség visszadobta cikkeit, és a fentiek fényében nem csoda, hogy a magyar sajtó is felfigyelt Shaw markánsan egyéni hangjára. Persze utóbbi gondolatát, illetve a felelősség gondos megosztását már nem közvetítette. Berlinben, Bécsben és Budapesten elsősorban oroszellenessége keltett figyelmet.

Készítette: Takács Róbert

Bernard Shaw Oroszország ellen. = Az Est, 1914. november 28.