Pesti Napló

Földosztás a fronton

A háború kezdetén a sajtó előszeretettel ábrázolta a katonaságot laza, könnyed, ugyanakkor hősies és férfias világnak. A katonákra váró megpróbáltatások csak jóval később váltak nyilvánvalóvá, a hadviselés fontos momentumai pedig végig lényegében csak sajátos aspektusban jelenhettek meg a nyilvánosságban. A megszállt területeken folytatott politika például leginkább az orosz megszállók viselkedésének tükrében jelent meg a lapokban, arra viszonylag ritkán hívták fel a figyelmet, hogy a Monarchia csapatai meglepően hasonló módon kezelték a szerbiai, macedóniai, koszovói lakosságot.
A megszállás alapelve mindenütt a javak és erőforrások feletti rendelkezés megszerzése volt. Ezt a németek Franciaországban és Belgiumban talán szervezettebben oldották meg, mint az oroszok Galíciában, de a végeredmény nem nagyon különbözött. A hadseregek élelmet, értéktárgyakat, fémet, nyersanyagokat rekviráltak, az üzemeket ellenőrzés alá vonták, a pénzt leértékelték, a hadipénzt sikeresen elinflálták. És akkor még nem is beszéltünk a kényszerintézkedésekről, az internálásokról, a kényszermunkáról és a tömeges kivégzésekről. A Pesti Napló, úgy tűnik, megkísérelte a megszállást a háború vidám és vagány képével összekapcsolni. A Monarchia novemberi, kezdetben sikeres, második szerbiai offenzívájáról szóló tudósításokhoz kapcsolódó cikkében arról számolt be, hogy a fronton a csapatok elfoglaltak egy szőlőt. Ezt aztán nyomban felosztották a katonák közt, ki-ki megkapta a magáét, amit leszüreteltek, és ahol kicsit mulatoztak. Egy másik alakulat pedig az elhagyott disznócsordákat élte fel hasonló módon. Mindez a cikkben inkább vidám, szórakoztató történet, sőt, a magyaros, vagyis leleményes viselkedés példája. Nemhogy lopás lenne, egyenesen virtus, ami annyira jellemző a magyar katonák fölényére, hogy a szerzőnek fel sem tűnik: sikerült a Monarchia hadseregéről a lehető legrosszabb képet adnia. Nem feltétlen a lopás miatt, hanem azzal, ahogy alakulatai rendezetlenül, felügyelet nélkül, bevetésre aligha készen szórakoznak a hadszíntéren. Csak remélhető, hogy a cikk szerzőjének mindez legalább akkor eszébe jutott, amikor a szerbek sikeres ellentámadása nyomán a vidám katonák ismét Magyarországon találták magukat.

Készítette: Egry Gábor

Szüret és disznótor a harctéren = Pesti Napló, 1914. november 1.

Szüret és disznótor a harctéren. Pesti Napló, 1914. november 1.
Szüret és disznótor a harctéren.
Pesti Napló, 1914. november 1.