Az Est

Beperelte az apját a 17 éves lány, miután az az utcán felpofozta

Címkék
nőkérdés

A női egyenjogúság, a családon belüli erőszak és a gyermekek, illetve a fiatalkorúak jogai a háborús években még a Monarchia fejlettebb felében, Ausztriában sem a modern világot idézték. A testi fenyítés, a fizikai bántalmazás nem volt ritka családon belül. Ezt elégelte meg egy fiatal lány Bécsben és beperelte a saját apját, amikor az a nyílt utcán felpofozta. A hír hátterében nemcsak az erőszakra figyelhetünk fel, hanem Az Est elfogult hangvételére, és arra, hogy a 17 éves lány ekkor már maga tartotta el magát – az első világháború ugyanis felértékelte a nők szerepét a munkaerőpiacon. Ezért aztán a korábbinál nagyobb tiszteletet vártak el a fiatal nők – akár még saját szüleiktől is.
„Egy alig tizenhét esztendős szemtelen kis bécsi leány, Sattler Leopoldina állott mint panaszos tegnapelőtt az egyik bécsi kerületi bíróság előtt, ahova azért citáltatta saját apját, Sattler József magánhivatalnokot, mert az pofon vágta.” A tudósítás szerint a lány „karon fogva sétált az utcán egy kadettel, amikor egyszerre csak elébe toppant az édesapja. Az apa felelősségre vonta, a leány durcásan és kihívóan válaszolt, mire az apa ott az utcán” felpofozta. Ezért végül a lány „becsületsértés miatt bepörölte az apját”. S bár a pertől végül elállt – miután a bíró erről meggyőzte –, de gyámügyi eljárást helyezett kilátásba, hogy megfossza a szülőt apai jogaitól.

Felhasznált irodalom:
Bepörölte az apját, mert pofon vágta = Az Est, 1918. május 21.

 Készítette: Szegő Iván Miklós


Az Est, 1918. május 21.
Bepörölte az apját, mert pofon vágta

Egy alig tizenhét esztendős szemtelen kis bécsi leány, Sattler Leopoldina állott mint panaszos tegnapelőtt az egyik bécsi kerületi bíróság előtt, a hova azért citáltatta saját apját, Sattler József magánhivatalnokot, mert az pofon vágta. Az „édes leányka” karon fogva sétált az utcán egy kadettel, amikor egyszerre csak elébe toppant az édesapja. Az apa felelősségre vonta, a leány durcásan és kihívóan válaszolt, mire az apa ott az utcán átnyújtott neki egy pofont. Ezért a leány becsületsértés miatt bepörölte az apját, aki felindultan panaszolta el a bírónak, hogy milyen tűrhetetlen viselkedésű a leánya és milyen sok keserűséget okoz szüleinek. A minap is – mint elmondotta – a kávéházból hazaüzent az édesanyjának, hogy küldjön neki gyufát, mert a kávéházban nincs gyufa és ő cigarettázni akar. A panaszos leány egyre azt hajtogatta, hogy nem engedi magát az apjától pofozni, mert ő már maga keresi meg a kenyerét. Végül a bíró is megsokallta a dolgot és rábeszélte, hogy vonja vissza a panaszát, és ha már mindenáron el akar járni az apja ellen, forduljon a gyámhatósághoz. A leány erre dühösen kijelentette, hogy visszavonja a becsületsértési pört, de mielőtt eltávozott volna, megfenyegette apját, hogy a jövő héten a gyámhatósághoz fordul és megfosztatja atyai jogaitól.