Népszava, 1914

Az alkohol méreg – öl, butít, nyomorba dönt!

A 19. század végén az alkoholizmus mint társadalmi probléma („betegség”) fontos vitákat generált Magyarországon is a társadalmi reformerek körében. A 20. század elején számos alkoholellenes egyesület alakult, jelentős orvosi részvétellel, különböző ideológiai háttérrel (szociáldemokrata, liberális, reformkonzervatív), amelyek tevékenységükkel az alkoholfogyasztás korlátozását, az absztinencia elterjedését kívánták elősegíteni.
Az első háborús szilveszteren az Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligája felhívást tett közzé, ahol a kivételes helyzetre hivatkozva is propagálták a józanságot és szólítottak fel a dorbézolás elkerülésére. A felhívás megjelent a Népszavában, ha nem is túl feltűnő helyen: a december 31-i szám 6. oldalán, a kis hírek között – talán ezzel is csökkentve annak hatásfokát.

Hírek. A háború Szilveszter-estéje = Népszava, 1914. december 31.

Készítette: Ignácz Károly

Bíró Mihály plakátja, 1912  Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár
Bíró Mihály plakátja, 1912
Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár


Népszava, 1914. december 31.

A háború Szilveszter-estéje

A következő fölhívást kaptuk:

Történelmi nagy időket élünk. Az újesztendő beköszöntét ehhez méltón kell megünnepelnünk. Kerüljük ezúttal az ünneprontó dorbézolást és mulatozást! A szeszes italok a lelket megfosztják igazi erejétől és nemes hevülésétől, az erkölcsöt aláássák, az anyagi erőket kisebbítik. Aki a válságos órákban szeszes italt iszik, vét maga és hazája ellen! Most a józanság: a szeszes italoktól való teljes tartózkodás mindenkinek nemzeti, hazafias kötelessége! A borra, sörre, pezsgőre és egyéb szeszes italra szánt összeget adjuk a harctéren elesett hősök özvegyeinek, árváinak, a sebesülteknek vagy a katonák gyámolítás nélkül maradi hozzátartozóinak istápolására! Kultúremberekhez méltóan józan fejjel tekintsünk az új esztendő elébe!

Az alkoholellenes egyesületek országos ligája