Címke: hadifogoly-jog

Pesti Hírlap, 1914

A halál kufárai

Törökország 1914. október 29-én lépett be a központi hatalmak oldalán az első világháborúba, elsősorban azzal a céllal, hogy megszilárdítsa gyengülő birodalmi pozícióját és érvényesítse területi igényeit: a Kaukázus térségében törekedett némi határkiigazításra Oroszország ellenében.

Pesti Hírlap, 1914

Rókák a szőlőben

1916-ban, a háború harmadik évében már több tízezer hadifogoly élt Magyarországon. A hágai konvenció értelmében az őket fogva tartó államnak megvolt a lehetősége arra, hogy a hadifoglyokat – kivéve a tiszteket – képességeikhez és szakértelmükhöz mérten anyagi ellenszolgáltatás fejében foglalkoztassák.

Orosz hadifoglyok

Az I. világháború alatt mintegy 2,5 millió osztrák–magyar állampolgár és ennél jóval kevesebb német katona – mindössze 200000 – esett orosz hadifogságba. Általában kevesebb szó esik a másik oldalról, az osztrák–magyar területeken felállított hadifogolytáborokról és az ott fogva tartottakról.

A hadifogoly joga

„S vajon mi volt az éhesen, betegen, lerongyolva vagy sebesülten foglyul ejtett ellenséges katona? Súlyos, szinte elviselhetetlen teher a hadrakelt sereg készleteire, alkalmatlan nyűg, amely semmiféle hadműveleti célra nem használható, állandó veszedelem, amelyet csak jelentékeny s így a hadműveletektől elvont őrző sereggel lehetett megőrizni.”