Az Est

Orosz hadifoglyok

Az I. világháború alatt mintegy 2,5 millió osztrák–magyar állampolgár és ennél jóval kevesebb német katona – mindössze 200000 – esett orosz hadifogságba. Általában kevesebb szó esik a másik oldalról, az osztrák–magyar területeken felállított hadifogolytáborokról és az ott fogva tartottakról. A Monarchia hivatalos adatai szerint 1,3 millió foglyot tartottak fogva 1918 elején, történészi becslések azonban 1,9-2,3 milliósra teszik a foglyul ejtett ellenséges katonák létszámát. Az bizonyos, hogy e hadifoglyok többsége az orosz cár alattvalója volt, feltehetően minden három ellenséges katonából kettő.
A hadifoglyok gyorsan duzzadó létszáma komoly elhelyezési és ellátási problémákat okozott, ezen felül az összezárt, rosszul táplált, rossz higiéniás viszonyok közt élő kolóniák könnyen válhattak járványgóccá. Logikusan adódott a hadifogoly munkaerő kihasználása is, hiszen a fronton harcoló kezeket a hátországban önmagában az idősebbek, a fiatalabbak és a nők munkába állása nem pótolhatta. Minderre az 1907. évi hágai konvenció 6. pontja lehetőséget is adott – igaz, a tiszteket nem lehetett még díjazás fejében sem munkára kötelezni. A legnagyobb munkaerőhiány a mezőgazdaságban lépett fel, amit 1915-től úgy oldottak meg, hogy a megyék munkaerő-szükségletét felmérve mozgó munkáscsoportokat alakítottak ki, amelynek tagjait megyén belül szabadon lehetett igényelni és alkalmazni.
Pásztor Árpád cikke azonban még az elfogásuk utáni pillanatokban mutatja be az orosz katonákat. A cikk egyes sztereotípiákat megerősített, másokat viszont cáfolt. Megerősítette például, hogy az orosz hadsereg erejét a létszáma adja. „Azt mondták, hogy nálunk olyan sok a katona, mint nálatok a golyó” – jelentette ki az egyik fogoly, majd hozzátette – „A ti katonátok fájn… nagyon fájn… de mi sokkal többen vagyunk.” A riport azt is világossá tette, hogy az orosz hadseregbe besorozott zsidó származású alattvalók léptek fel tolmácsként a táborokban, ők értették meg, illetve beszélték vagy törték a német nyelvet, a cári birodalom más tájairól érkezők nem. Az orosz tisztekkel az érintkezés nyelve sokszor a francia volt.
Másrészt a cikk – ha némiképp indirekt módon is – kitér a háborús felelősség kérdésére. Ezért firtatja a riporter a zsidó foglyot, mikor látta utoljára a családját, hiszen ebből azt a feltételezést erősíti meg, hogy az orosz mozgósítás már jóval a merénylet előtt, május 28-án megtörtént – askenázi kiejtéssel svuosz, vagyis sávout napján –, azaz Oroszország háborúra készült, vonható le a következtetés.

A harmadik téma viszont, ami felmerült, cáfolta azt a bevett vélekedést, miszerint az orosz katona rosszul ellátott, éhező: „Pedig a felszerelésük kifogástalan, nagy kabátjuk vastag és fejükre húzzák pompás kámzsájukat… Sok száz orosz hadifoglyot láttam, de rongyosat, kiéhezettet alig. Teljesen érthetetlen, hogyan kerülhetnek arról forgalomba hírek, hogy az orosz katona rongyos, éhes.” Sőt, Pásztor egészen odáig megy – és bravúros fogalmazással, a magyar katona vitézségének dicséretével a cenzúrát is kijátssza –, hogy azt állítja, a Monarchia hadseregének ellátása, utánpótlása volt megoldatlan.
Nagy Endre cikke – négy nappal később – viszont pont ezt azt „éhező oroszok” sztereotípiát erősítette a közvéleményben. Nagy olyan – nem ellenőrzött – történeteket adott közre, amelyekben az orosz katonák hívták magukra könyörögve az osztrák–magyar egységet, hogy foglyul ejtsék őket, illetve amelyben az ellenkező oldalon harcoló erdélyi, illetve bukovinai román katonák beszélték meg, hogy inkább az oroszok lesznek a Monarchia hadifoglyai, semmint a két erdélyi katona, mert az osztrák–magyar oldalon bőséges a koszt és éppen készül az ínycsiklandó friss tyúkhúsleves.

Felhasznált irodalom:

Pásztor Árpád: A kárpáti harcok orosz foglyai. = Az Est, 1914. december 3.
Nagy Endre: Ó, ezek a foglyok. = Az Est, 1914. december 7.
Bartha József: A hadifogolyügy. Budapest, 1916.
Gatrell, Peter: Prisoners of War ont he Eastern Front during World War I. = Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 6 (3)(2006) , 557-566.
Verena MoritzJulia Walleczek-Fritz: Prisoners of War (Austria-Hungary)

Készítette: Takács Róbert