Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Rókák a szőlőben

1916-ban, a háború harmadik évében már több tízezer hadifogoly élt Magyarországon. A hágai konvenció értelmében az őket fogva tartó államnak megvolt a lehetősége arra, hogy a hadifoglyokat – kivéve a tiszteket – képességeikhez és szakértelmükhöz mérten anyagi ellenszolgáltatás fejében foglalkoztassák. A foglyok „bevetésére” elsőként és a legnagyobb arányban a mezőgazdaságban került sor, főként a kora tavaszi munkák és a nyári aratás idején. A Pesti Hírlap cikkében arról tudósított, hogy a kedvező árú munkaerőt a szőlősgazdák is igénybe kívánták venni: a foglyok azonban nem ihattak előre a medve (vagyis a bor) bőrére. És ahogy néhány héttel később kiderült: utólag sem, ugyanis a belügyminiszter rendeletileg tiltotta el a hadifoglyokat a szeszesital fogyasztásától, történjen az akár hivatalos italkiméréseknél, akár magánházaknál. Így aztán a szőlőt kapáló foglyok legfeljebb a tőkén élvezhették a munkájuk gyümölcsét, de folyékony állapotban semmiképp.

Felhasznált irodalom:
Hadifoglyok a szőlősgazdák szolgálatában = Pesti Hírlap, 1916. március 7.
Tilos a foglyokat itatni = Pesti Hírlap, 1916. március 20.

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1916. március 7.
Hadifoglyok a szőlősgazdák szolgálatában

A m. kir. honvédelmi miniszter a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének ez irányban történt felterjesztésére értesítette az egyesületet, hogy a hadifoglyok kivételes esetekben tízes alcsoportnál kisebb számban is adatnak ki. Ugyancsak figyelembe fogja venni a hadi felügyeleti bizottság a szőlőbirtokosság abbeli kérelmét, hogy olyan törvényhatóságok területére, ahol a szőlőtermelés nagyobb jelentőséggel bír, a rendelkezésre álló létszám tekintetbe vételével lehetőleg oly foglyok is adassanak ki, akik a szőlőműveléshez is értenek.

Pesti Hírlap, 1916. március 20.
Tilos a foglyokat itatni

A hivatalos lap vasárnapi száma közli a belügyminiszter rendeletét arról, hogy a hadifoglyoknak a kocsmákban, pálinkamérésekben, kávéházakban, általában italmérő üzletekben bárminő szeszes italt kiszolgáltatni nem szabad. Tilos továbbá a hadifoglyokat akár nyilvános helyen, akár magánházakban tartott mulatságokon vendégül látni, vagy őket bárhol és bárminemű szeszes itallal ellátni vagy megvendégelni. Mindazok, akik hadifoglyot tartanak, kötelesek felügyelni arra, hogy a hadifogoly józan és rendes életmódot folytasson. Aki e rendelkezéseket megszegi, az kihágást követ el, amelyet tizenöt napig terjedhető elzárással és kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtanak.