Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Szomjazó elődeink

„Az igazi nő fehér és kemény, sokáig megmarad / Az igazi nő olyan, mint a sörömön a hab” – hangzott (f)el a népszerű Valami Amerika című filmben évekkel ezelőtt. Nos, arra ma nem fogunk fényt deríteni, hogy milyen az igazi nő és arra sem, hogy milyen az igazi sör (gyanítható, hogy a címért a nagyfogyasztók vérre menő vitákat folytatnának) – az azonban részvétet kelthet a júniusi forróságban, hogy 100 évvel ezelőtt nem volt magától értetődő az enyhet adó „jó korsó sör” legurítása nyári délutánokon.
A pest-budai sörgyártásban a 19. század közepétől a korábban boráról nevezetes Kőbánya bizonyult meghatározónak. A sör voltaképpen a század végi filoxéra-járványnak köszönhette megnövekedett fogyasztói körét, hiszen a korábban borivó nemzet igencsak drágán juthatott hozzá a fertőzéstől megkímélt tőkék nedűjéhez – így ebbe a piaci résbe „folyt be” az új mámor: a sör. Olyannyira kedveltté vált, hogy a 20. század elején már négy nagy budapesti sörgyár működött – a korábban már említett Kőbányai mellett Dreher Antalnak és Haggenmacher Henriknek volt saját sörgyára, ehhez csatlakozott még az Első Magyar Részvényserfőzde Rt. Össztermelésük az 1910-es évekre már elérte a 3,2 millió hektolitert, ez a négy nagy fővárosi gyár adta a hazai fogyasztás mintegy 90%-át. Ennek a nagybani sörfogyasztásnak vetett véget a háború, a malátához szükséges árpát és egyéb gabonát szurrogátumként használták fel a búza pótlására, a már elkészült malátaszirupot pedig a textilipar és a sütőipar is hasznosíthatta.
Mindenesetre a benešovi sörgyár vörös söre, a Sedm Kulí (Hét Golyó) nevében állít emléket a háborút előidéző szarajevói merényletnek.

Felhasznált irodalom:
Drágább a sör = Pesti Hírlap, 1915. június 1.
Malátakészletek lefoglalása = Pesti Hírlap, 1915. június 1.
Katona Csaba írásai

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1915. június 1.
Drágább a sör

Bécsből jelentik nekünk: a sörárak fölemelése következtében a bécsi vendéglősök is fölemelték a sör árát literenként 4 fillérrel, korsónkint és poharankint pedig 2 fillérrel.

Pesti Hírlap, 1915. június 1.
Malátakészletek lefoglalása

Bécsből jelentik, hogy a katonai intézőség a hadiszolgáltatásról szóló törvény alapján a malátagyárakban és serfőzőkben található malátakészlet egy részét lefoglalták. Az 1915. évi május 15-én meglevő malátakészletből önálló malátagyárakban a készlet húsz–haminc százalékát, olyan serfőzökben, melyeknek évi termelése két-ötezer hektolitert meghaladja, a készlet harminc százalékát katonai célokra lefoglalja. Olyan serfőzőkben, melyeknek termelése a kétezer hektót meg nem haladja, lefoglalás nem történik.