Népszava, 1914

Öszvérvallás

Címkék
vallás

1916 elején a Népszava egy új „vallásról” számolt be kisebb, színes hírei között, amelyet zsidó, református és katolikus emberek alapítottak Nagyváradon. A hivatalos elismerésre – mint például az iszlám vallás 1915 végén – nyilván nem számíthattak, de nem is léptek fel ellenük. A hivatalosan megindított rendőrségi eljárást beszüntették, mikor kiderült: a hírekben „fanatikusként” szereplő személyek hitvallása a vallások közti béke, a szeretet és az emberek segítése.

Felhasznált irodalom:
Öszvér-vallás = Népszava, 1916. január 1.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1916. január 1.
Öszvér-vallás

Nagyváradról írják: Érdekes fölfedezésre jött rá a nagyváradi rendőrség. Több fanatikus nagyváradi ember új vallást alapított. Éjszakánként titokban találkoztak az új vallás hívei s a maguk módja szerint imádták az istent. A vallásalapítót Kauffmann Mórnak hívják, rabbinak készült, de otthagyta pályáját. Két apostolt vett maga mellé: Tóth Bódog volt református községi írnokot és Schrittner Mihály katolikus kereskedőt. Hitvallásuk: a felekezetek közötti béke, a szeretet, emberek segítése, betegek s árvák, özvegyek gyámolítása, babonák teljes kiküszöbölése és a legendák kiirtása az Ó- és Újtestamentumból. Az „apostolok” igen értelmes s közismert jó emberek. Istentiszteleteiknél különös ruhát viselnek, ami keveréke a barátcsuhának s a zsidók halotti köntösének. Fehér barátreverenda, zöld átkötő szalagokkal, zsidó halotti ing és kaftán. A rendőrség eljárást is indított ellenük, de ezt beszüntették, mert nem hirdetnek üldözendő tanokat. Már egész Bihar megyében vannak híveik, akik azonban nem léptek ki régi vallásuk kötelékéből.