Budapesti Hírlap

Kitüntették a trianoni békeszerződés aláíróját

Az Esztergom melletti bányásztelepülés, Dorog nemcsak az Aranycsapat legendás „Fekete Párducát”, a kapus Grosics Gyulát, és az 1914-ben Dorogi Atlétikai és Futball Club néven alapított Dorogi Bányász futballcsapatot – amely addig és sokáig példátlanul, nagyközségként jutott a labdarúgóliga első osztályába – adta Magyarországnak (olyan játékosokkal, mint a szinte egész pályafutása során Dorogon játszó Buzánszky Jenő), de itt született a trianoni békeszerződés egyik aláírójaként elhíresült Drasche-Lázár Alfréd is. A flamand eredetű Drasche család bányavállalkozó famíliaként került Dorogra, ahol Drasche-Lázár Alfréd 1875-ben látta meg a napvilágot. Írói ambíciói is voltak, bár ma már elfeledett, de a korban nem sikertelen regényei – Tűzpróba, Az az átkozott pénz stb. – meglehetősen későn, csak 1917-től jelentek meg, amikor már Drasche-Lázár Alfréd lényegében a magyarországi főcenzori feladatokat látta el, ő vezette ugyanis 1914-től a Miniszterelnökség elnöki osztályát, ahová a sajtóiroda is tartozott. Amikor 1920-ban a trianoni magyar békedelegáció lemondott látva a diktátum igazságtalanságát, a Simonyi-Semadam-kormány őt jelölte ki Benárd Ágoston mellett a békeszerződés aláírására, így mondhatnánk, hogy Drasche-Lázár Alfréd a csúcson kezdte és hagyta is abba menten nemzetközi diplomata-karrierjét (azonban még 1922-ig diplomataként tevékenykedett). Az 1930-tól az IBUSZ-t vezető – és 1949-ben, Ausztriában elhunyt – Drasche-Lázárt a sajtóosztály vezetőjeként a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntették ki 1917-ben, mivel „munkakészségével és előzékenységével általános rokonérzést érdemelt ki”, ahogy arról hírt adott a Budapesti Hírlap 1917. június 20-i száma.

Felhasznált irodalom:
Drasche-Lázár Alfréd kitüntetése = Budapesti Hírlap, 1917. június 20.
Kovács Lajos: Megkésve (és) felejtésre ítélve. Drasche-Lázár Alfréd, a romantika megcsalt unokája. = Új forrás, 1999/2. 83-94.

 Készítette: Csunderlik Péter

 

Budapesti Hírlap, 1917. június 20.
Drasche-Lázár Alfréd kitüntetése

A hivatalos lap mai száma jelenti, hogy a Király Thordai Drasche-Lázár Alfréd dr. miniszteri tanácsost eredményes működésének elismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Ez a királyi elismerés széles körökben osztatlan örömet és megelégedést fog kelteni, mert a kitüntetett mint a miniszterelnökség elnöki osztályának és egyszersmind a sajtóosztálynak a feje, munkakészségével és előzékenységével általános rokonérzést érdemelt ki.