Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Egy újabb félig álhír Csehországból: proklamálták a köztársaságot

Címkék
csehszlovák

Október közepén félig-meddig még álhír volt, október végén már valósággá vált a Csehszlovák Köztársaság kikiáltása. A Pesti Hírlap 1918-ban nem először tájékoztatta félre a nyilvánosságot (a spanyolnátha idején többször is utóbb hamisnak bizonyuló hírekkel próbálta nyugtatni az olvasóit). Példa volt erre egy október 15-i cikk is, melynek címe ez volt: „Proklamálták a cseh köztársaságot”. Az alcímek szerint általános sztrájk volt Prágában, ahol a katonaság lépett közbe és megakadályozta a tüntetéseket. Reggel mégis „megtörtént a cseh köztársaságnak előre jelzett proklamálása, de nem ünnepélyes formában, hanem csak plakátok útján, amelyeket a város utcáin kiragasztottak. A proklamáció, úgy látszik, a szocialista pártok műve és azt röpcédulák alakjában tömegesen osztogatták”. Közben a csehországi helytartó felhívásban óvta a lakosságot a zavargásoktól. Reggel kilenckor a külvárosok képviselői tiltakoztak az élelmiszerek és a szén „Csehországból való kivitele ellen”, majd „a szabad ég alatt gyűléseket tartottak, amelyeken cseh képviselők és munkásvezérek beszéltek”. A régi városháza előtti tüntetést, amelyen a cseh nacionalista, Václav Klofáč beszélt volna, a hatóságok a lap szerint „meghiúsították”. Katonaság „vonult ki teljes tábori felszerelésben, kordont vont”, és a „Vencel tér katonai táborhoz hasonlított”. „Gépfegyverek álltak lőszerkocsikkal az utca kövezetén és mozgó-konyhákkal, valamint sebesültszállító kocsikat is lehetett az utcán látni. Tizenegy órakor a Vencel teret, amelyet a kíváncsiak ezrei tartottak megszállva, a katonaság dobpergetés közben kiürítette.” Késő este „fiatalság gyülekezett a Vencel téren, de a rendőrség csakhamar szétoszlatta a csoportosulást. Ezzel véget ért az általános sztrájk” – zárult a tudósítás. Az eseménysorozat mintha csak egy függetlenségi főpróba lett volna, hiszen a Csehszlovák Köztársaságot csak két hét múlva, 1918. október 28-án kiáltották ki. (Közben az uralkodó, Károly, megpróbálta föderalizálni a birodalmát, erről kiáltványt is kiadott október 17-én, de nem sok sikert ért el, hiszen az antant nagyhatalmai ekkor már döntöttek a Monarchia szétdarabolásáról.)
Az október közepi prágai megmozdulások célja amúgy hasonló volt, mint a hó végi tényleges függetlenségi akcióké: október 28-án a cseh gabonaszállítmányok leállítása, illetve a gabonaellátással foglalkozó hivatal megszállása szimbolikus jelentőségű lett. A Pesti Hírlap korábbi hírében pedig a sokat emlegetett Vencel téren pedig október 28-án kikiáltották ki a köztársaságot. Ehhez a Csehszlovák Köztársasághoz két nap múlva, október 30-án csatlakoztak a szlovák politikusok turócszentmártoni deklarációjukkal, amelyet a „csehszlovák nemzet magyarországi ága” nevében adtak ki. Ennek közvetlen előzménye a Magyarország híre volt: október 23-án a magyarországi szlovák pártok, illetve pártfrakciók egyesültek. Vezetőjük ekkor lett Vavro Šrobár (a lap szerint: Srobár Lőrinc rózsahegyi orvos), de csatlakozott az egységes mozgalomhoz Juriga Nándor szlovák nemzetiségű országgyűlési képviselő is.  A szlovák mozgalmon belül az, hogy véglegesen el akarnak szakadni Magyarországtól, egy 1918. május 24-ei titkos találkozón dőlt el. Ehhez képest a Pesti Napló október 22-én írta: Budapesten élő „tót ajkú magyar állampolgárok népes gyűlést tartottak és tiltakoztak a cseheknek magyar vármegyéket bekebelezni akaró törekvései ellen”. A hírből nem derül ki, hányan voltak a fővárosi demonstráción.

Felhasznált irodalom:
Proklamálták a cseh köztársaságot = Pesti Hírlap, 1918. október 15.
Császári kiáltvány Ausztria föderalizálásáról = Pesti Hírlap, 1918. október 18.
A tót nemzetiségi párt egyesülése = Magyarország, 1918. október 23.
Szarka László: A szlovákok története. Budapest, 1994.
Dušan Kováč: Szlovákia története. Pozsony, 2001.
Czechoslovak Indepedence Day = Radio Praha

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Pesti Hírlap, 1918. október 15.
Proklamálták a cseh köztársaságot

A prágai általános sztrájk — A tüntetéseket a katonaság megakadályozta

Prága, okt. 14. — (A Pesti Hírlap tudósítójától) — A mai általános sztrájk elé némi aggodalommal tekintettek, a nap izgatottan is folyt le, nagyobb rendzavarások azonban nem fordultak elő. A katonaság és a rendőrség széleskörű intézkedéseket foganatosított és a nap folyamán ismételve oszlattak el csoportosulásokat. A reggeli órákban megtörtént a cseh köztársaságnak előre jelzett proklamálása, de nem ünnepélyes formában, hanem csak plakátok útján, amelyeket a város utcáin kiragasztottak. A proklamáció, úgy látszik, a szocialista pártok műve és azt röpcédulák alakjában tömegesen osztogatták. A helytartó is felhívást bocsájtott ki, amelyben óvja a lakosságot a zavargásoktól és a tüntetésektől és megjegyzi, hogy a folyamatban levő nemzetközi tanácskozásoknak remélhetőleg olyan eredményük lesz, amely a nyugodt fejlődést biztosítja. Addig a most meglevő állami berendezések változatlanul fennállanak. Az erőszakos megoldás minden kísérletével ugyancsak erőszakkal kell szembeszállni.

Kilenc órakor a külvárosi községi képviseletek üléseket tartottak, hogy tiltakozzanak az élelmiszereknek és a szénnek Csehországból való kivitele ellen, mire az egyes külvárosok küldöttségei a városházára mentek, hogy részt vegyenek a prágai képviselőtestület ülésén. Közben a városban különböző helyeken a szabad ég alatt gyűléseket tartottak, amelyeken cseh képviselők és munkásvezérek beszéltek. A régi városháza előtt tervezett tüntetést, amelyen Klofáč, Milyenov és Sovkop képviselők akartak beszelni, a hatóságok meghiúsították. Kilenc órakor katonaság vonult ki teljes tábori felszerelésben, kordont vont és csak szokat bocsájtotta át, akik igazolványt mutattak fel. A Vencel tér katonai táborhoz hasonlított. Gépfegyverek álltak lőszerkocsikkal az utca kövezetén és mozgó-konyhákkal. valamint sebesültszállító kocsikat is lehetett az utcán látni. Tizenegy órakor a Vencel teret, amelyet a kíváncsiak ezrei tartottak megszállva, a katonaság dobpergetés közben kiürítette. Az Alstädter Ringet a csendőrség már egy órával előbb megtisztította. Este hat órakor bevonták a katonaságot az Altstädter Ringről és egy órával rá megszüntették az elzárási intézkedést. A késő esti órákban fiatalság gyülekezett a Vencel téren, de a rendőrség csakhamar szétoszlatta a csoportosulást. Ezzel véget ért az általános sztrájk.