Pesti Napló

Alakítsunk egy bizottságot…

Az 1914–1915 telén és tavaszán lezajlott kárpáti harcok egyik következménye volt, hogy a hadszíntéren falvak tucatjait súlyos károk érték. Az nyilvánvaló volt, hogy a front átvonulását elszenvedett községek maguktól nemigen képesek a helyreállítási munkák gyors kivitelezésére, ezért – a munkák mielőbbi elkezdését segítendő – 1915 őszére a hazafias lelkesedés különféle felajánlások sorában öltött testet. Voltak azonban, akik ennél rendszeresebb módon kezdtek volna hozzá a kérdés rendezéséhez. Az MTA teljes ülésén Ballagi Aladár történész aprólékosan kidolgozott tervezetet terjesztett elő arról, hogy mely kilenc kérdést kellene megtárgyalnia az Akadémiának a típustervek elkészítésétől egészen az új házak kivitelezéséig. Az MTA örömmel üdvözölte a javaslatot és ki is adta a II. és III. osztálynak tárgyalásra. Ballagi elképzelése valóban átfogó modernizációs elképzelés volt, de megvalósulása egyelőre a hagyományos, bürokratikus úton haladt.

Felhasznált irodalom:
Az Akadémia és a kárpáti falvak = Pesti Napló, 1915, október 9.

Készítette: Egry Gábor

Az Akadémia és a kárpáti falvak. Pesti Napló, 1915, október 9.
Az Akadémia és a kárpáti falvak.
Pesti Napló, 1915, október 9.