Képeslap Nemestördemicről

Ajtó a házban – ablak a múltra

Szokatlan első világháborús visszaemlékezésre bukkan az a látogató, aki a badacsonyi borvidék részét képező Badacsonytördemicen jár. A település a Badacsony észak-nyugati oldalán található, a középkorban egytelkes nemesek lakták, erre utalt korábbi neve, a Nemestördemic is, amit 1950 előtt viselt.
Központjában, a polgármesteri hivatal előtti kertben áll az I. világháború badacsonytördemici hősi halottainak emlékműve. Schneider Géza kőfaragó és Farkas János kőműves mesterek alkotása eredetileg egy Trianon-emlékmű, amely utóbb lett kiegészítve az első világháborúban elesett tördemiciek névsorával.
Ugyanitt, a faluház előterében kiállítva tekinthető meg egy kézzel írt visszaemlékezés, amelyet nem papíron hagytak örökül, hanem egy parasztház régi gerendájába vésve. A gerenda a Hősök útja 5. szám alatti, 1921-ben épült házból való, annak dupla bejárata felett, a két ajtót elválasztó mennyezeten helyezkedett el. A házat az elmúlt évtized közepén újították fel, ekkor került elő a zsírpapírral elfedett írás. Szerzője, Horváth Antal már 1914 augusztusában elhagyta faluját, és csak 5 évvel később, 1919 májusában érkezett haza, hároméves orosz hadifogság után, ahová feltehetően Przemyśl 1915. március 22-i elestét követően került. A fába vésett sorok gazdája nemcsak az oroszoknál eltöltött időszakról emlékszik meg néhány sorban, hanem a huszas évek elejének gazdasági viszonyait is rögzíti – mintegy elnézést kérve utódaitól a szegényes örökségért.

A gerendán olvasható írás szövege:

„Ezt a kis házat csináltatták Horváth Antal és neje Kertész Mári. 1921 és 1922dik évbe. Ezta ajtókat és ablakokat pedig én csinyáltam mint a ház gazdája. Horváth Antal utódjaink az Isten áldjon meg benneteket, holtunk után ne átkozzatok bennünket, hogy ilyen szegényes kis házat csináltatunk mert nagyobbat nem tutunk mert nagyon drága volt minden.
Egy mázsa rozs 5 és 6000ezer korona, egy mázsa búza hét nyolcezer korona, egy pár csizma 4000 és 5000 és 6000ezer korona, egy pár cipő 3000 és 4000 korona, egy tehén harminckét ezer korona, és fél éves malac 3000 és 4000ezer korona. Nekünk szegény munkás embereknek meg csak 100 korona volt egy napra.
A világháború kezdődött 1914. évbe szeptember utoján, én is ben voltam, elmentem 1914. augusztus hó 2-dikán, 8 hónapig voltam lengyelországba, Semiszli körében és ott orosz kézre az ellenség kezére estünk, az elvitt bennünket Ázsijába, és Ázsijába voltam három évig és a többi időm orosz országba telet, mert fogságba estünk Semiszli körébe hetven ezeren.
Elmentem 1914. augusztus 2-dikán és hazagyüttem 1919. május 4-dikén.
Ezt a kis házat háború után csinálták utódjaink, háborut nekivánjatok, Isten veletek, emlékül értem.”

(A gerendán található szöveget az eredeti helyesírás szerint közöltük. Köszönjük a közléshez való hozzájárulást és az információkat Badacsonytördemic polgármesterének, Vollmuth Péternek.)

Készítette: Prosinger Lívia