Az Est

A későbbi nyilaspárt-alapító 1918-ban még agrárblokkot szervezett

1917-ben egy új képviselő került a magyar törvényhozásba: Meskó Zoltán antiszemita be- és felszólalásaival hívta fel magára a figyelmet, s azzal, hogy az ellenzék soraiból nem támogatta a nők választójogát – a szintén ellenzéki kisgazdákkal együtt. Meskó később az egyik első nyilaspárt megalapítása körül „tüsténkedett”, de ez már a Horthy-kor derekára, 1932-re esett. A képviselő 1918-ban sem tétlenkedett: ekkor „agrárblokkot” szervezett, amint ez Az Est 1910. augusztus 10-i számából kiderül. „Meskó Zoltán indította meg a mozgalmat a gazdaképviselőknek — pártkülönbség nélkül — külön szervezetbe való tömörítése iránt”. A mozgalom a lap szerint egyre csak erősödött, és így ősszel a tudósítás szerint meg is fog alakulni a „képviselők agrárblokkja”, amelyben a munkapárt (ez Tisza István gróf pártja) kivételével az összes párt képviselteti majd magát. A blokkba belépők nyilatkozatát is közölte a lap: „hajlandók vagyunk olyan pártonkívüli országgyűlési képviselői szervezetbe lépni, amelynek célja a gazdatársadalom erősítése, öntudatra keltése és általánosságban azon program megvalósítása, amelyet a Magyar Gazdaszövetség adott.” A júniusi nyilatkozatot augusztus 10-ig negyvenöt képviselő írta alá. Meskó jól érzett rá a gazdaképviselők szervezésére, a mezőgazdaság fontosságára, ugyanakkor tömegmozgalmat nem ő alapított, hanem Nagyatádi Szabó István. Az utóbbi „vezetésével 1909-től működött az Országos 48-as Függetlenségi Gazdapárt, amely függetlenségi párti tradíciókból kinövő kisgazdapárt volt”, s „bár Nagyatádi pártja 1918 előtt nem vált országosan jelentős politikai erővé, a forradalom hónapjaiban a birtokos parasztság tömegméretű politikai mozgalmává fejlődött, és Károlyi pártja mellett a legjelentősebb polgári-paraszti szervezetté nőtt”.

Felhasznált irodalom:
Növekedik a képviselők agrár-blokkja = Az Est, 1918. augusztus 10.
Gergely Jenő: A magyarországi forradalmak (1918-1919). Budapest, 1991.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Az Est, 1918. augusztus 10.
Növekedik a képviselők agrár-blokkja

A gazdaképviselők körében Meskó Zoltán indította meg a mozgalmat a gazdaképviselőknek — pártkülönbség nélkül — külön szervezetbe való tömörítése iránt. A mozgalom, mint már megírtuk, egyre erősbödik és ősszel meg is alakul a képviselők agrárblokkja, a melyben a munkapárt kivételével az összes pártok képviselve vannak. A nyilatkozat, a melyben az egyes képviselők az agrárblokkba való belépésre magukat kötelezik, így hangzik: „Alulírott országgyűlési képviselők hajlandók vagyunk olyan pártonkívüli országgyűlési képviselői szervezetbe lépni, a melynek célja a gazdatársadalom erősítése, öntudatra keltése és általánosságban azon program megvalósítása, a melyet a Magyar Gazdaszövetség adott. Budapest, 1918. június 15.” A nyilatkozatot eddig negyvenöt függetlenségi és néppárti képviselő írta alá. Az aláírók egy részének névsorát nemrég közöltük. Újabban a Meskó Zoltán által körözött ívet a következők írták alá: Vitéz Győző, Malatinszky György, Balla Aladár, Zelenyák János, Bernáth Béla, Koller Tivadar, Szluha Pál, Hartner Géza, Lévay Mihály, Landauer Béla, Fráter Lóránt, Bikády Antal.