Népszava, 1914

Kenyérharc

1916-tól már egyre szembeötlőbbek lettek a háború okozta problémák és társadalmi feszültségek Magyarországon: a sztrájkok és az élelmiszerhiány miatt tüntetések, zavargások a mindennapok részévé váltak. Utóbbira került sor 1916 júniusában Hódmezővásárhelyen, ahol a liszt- és kenyérhiány miatt elégedetlen tömeg egy kenyérsütőt fosztott ki és a kiérkező rendőröket is megverte.
A meglepő nem is önmagában ez a szomorú történet, hanem az, hogy a Népszava erről szinte rögtön, pár nappal az esemény után nyíltan írhatott, azaz a tudósítás átjutott a cenzúra szűrőjén – miközben az ilyen típusú belső problémákról, például a sztrájkokról nem vagy csak jelentős késéssel és áttételesen írhattak az újságok. Mindenesetre a hódmezővásárhelyi eset beszámolójának tanulsága nem az volt, hogy az élelmiszerhiányt a szűkös készletek okozzák, ellenkezőleg, a lap szerint liszt és gabona is van elég, csak az elosztást kell a központi és helyi közigazgatásnak jól – és ha kell, hatalmi erővel – megszervezni.

Felhasznált irodalom:
Harc a kenyérért = Népszava, 1916. június 28.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1916. június 28.
Harc a kenyérért

Tudósítónk írja: Hódmezővásárhelyen, az úgynevezett Kánaán közepén történt meg az a közigazgatásunkra igen jellemző eset, hogy a már hetek óta súlyosan érezhető kenyér- és liszthiány annyira elkeserítette különösen a szegényebb sorsú családokat, hogy végre is június 25-én, vasárnap reggel zavargásban tört ki. Már a kora reggeli órákban minden kenyér- és lisztüzlet előtt százával voltak asszonyok, gyermekek és férfiak, mind kenyeret és lisztet várva. Számtalan volt közöttük olyan, aki már két-három nap óta még a gyermekeinek sem tudott adni kenyeret, sem tésztafélét. Közben azonban, amikor a Fő téren az egyik kenyérsütő kocsiját kenyérrel megrakottan a tömeg meglátta, megrohanta, és mire az odasiető rendőrök megérkeztek, több darab kenyeret elvittek. Az odaérkező rendőrök közül pedig az őrmestert és egy közrendőrt a tömege véresre vert. Vagy harminc asszonyt a főkapitányságon előállítottak és kihallgatás után szabadon bocsátottak. A főkapitány az eset megtörténte után azonnal intézkedett, a malmoknak a lisztkiadási engedélyt megadta, és a kenyérsütőket pedig azonnali sütésre kérte föl. Így vagyunk egy rendezett tanácsú városban akkor, amikor a malmok telve vannak liszttel, a gazdák magtárában pedig a lefoglalt gabonák rothadnak.