Népszava, 1914

„A hadviselés érdekére veszélyes” – Kassák folyóiratának betiltása és „újraindítása”

„A Tett egy új folyóirat, amelyet fiatal írók indítottak és pedig tehetséges írók, akik a szavak erejét érzik” – így üdvözölte a Népszava 1915 novemberében a Kassák Lajos által szerkesztett lap elindulását. Az antimilitarista, igényes és bátor hangú folyóirat azonban nem jelenhetett meg sokáig. 1916. október elején – egy hónappal a híres „internacionalista”, európai antimilitarista művészeket szemléző lapszám után – ugyanis a belügyminiszter betiltotta azt a hadviselés érdekeit veszélyeztető tartalma miatt. A kormányrendeletről beszámoló Népszava már akkor kétségét fejezte ki az indoklás láttán, később pedig már egyértelműen arról írt, hogy a gondolatszabadság üldözése volt az igazi ok, mert A Tett minden írását „átlengte a modernség szeretete, az újat kereső törekvés fölforgató hevülete”. (Mindez egyébként meg is jelenhetett a szociáldemokrata napilapban, ami egy újabb adalék az akkori háborús cenzúra néha következetlennek tűnő gyakorlatáról.)
A Népszava így örömmel üdvözölte bő egy hónappal később, hogy a betiltás nem vette el „a fiatal írók buzduló írókedvét”, azaz hogy Kassákék Ma címmel új folyóiratot indítottak: „Ki van zárva, hogy a föltámadt lap miatt valami baj támadjon a román fronton, másképp azonban a folyóirat, embereik, egyik-másiknak erjedő talentuma megérdemlik a figyelmet.”

Felhasznált irodalom:
„A Tett” egy új folyóirat… = Népszava, 1915. november 3.
A „Tett” című szépirodalmi lapot betiltották = Népszava, 1916. október 5.
Új szépirodalmi folyóirat = Népszava, 1916. november 11.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1916. október 5.
A „Tett” című szépirodalmi lapot betiltották

A kormány – amint a hivatalos lap szerdai száma jelenti – a Kassák Lajos által kiadott és szerkesztett „Tett” című szépirodalmi időszaki további megjelenését és terjesztését közleményeinek a hadviselés érdekeit veszélyeztető tartalma miatt eltiltotta. Nem tudjuk elképzelni, hogy ez a szépirodalmi lap hogyan jutott összeütközésbe a hadviselés érdekeivel.

Népszava, 1916. november 18.
Új szépirodalmi folyóirat

Megírtuk annak idején, hogy „A Tett” című szépirodalmi lapot a belügyminiszter betiltotta, olyan megokolással, hogy a „hadviselés érdeke” kívánja ezt a szigorú mozdulatot. Furcsálltuk ez argumentációt, mint ahogy tudtuk azt is, hogy ama bizonyos megvakarás után más okokat találunk e határozat mögött. A gondolatszabadság bátorságát üldözte tulajdonképpen a nevezetes belügyminiszteri ítélet, fiatal írók, forradalmi kedvű képességek ambícióját, akik dehogy is írtak nehézjáratú cikkeket a hadieseményekkel kapcsolatban, de novellát, verset költöttek szaporán és a jót, a gyöngét, az érdekeset vegyesen közölték lapjukban, ám valamennyit átlengte a modernség szeretete, az újat kereső törekvés fölforgató hevülete. „A Tett” című lapot a belügyminiszter beszüntethette, a fiatal írók buzduló írókedvét nem, és a megrendszabályozott kis társaság „Ma” címmel új lapot adott ki, ugyancsak a nagytehetségű Kassák Lajos szerkesztésében. Ki van zárva, hogy a föltámadt lap miatt valami baj támadjon a román fronton, másképp azonban a folyóirat, embereik, egyik-másiknak erjedő talentuma megérdemlik a figyelmet. Számonként is mindenütt vásárolható, ára 50 fillér.