Pesti Napló

Miért nem táncol a kongresszus?

Címkék
szórakozás

A bál a magyar nemzeti lélek fontos része, legalábbis a nemzeti sztereotípiák szerint. A lovagias magyar imázsához mindig hozzátartozott a katonai erényeket ellenpontozó, gáláns mulatság szeretete. A magyar katonatiszt és a bál éppen olyan elválaszthatatlan volt egymástól, mint a huszár és lova. Jókai írásai révén szinte beleivódott az emlékezetbe, hogy Görgey Artúr 1849 telén, a felvidéki visszavonulás közben, ahol csak lehetett, bált rendezett, a branyiszkói győzelem hírét is egy mulatság kellős közepén kapta meg. A századforduló Budapestjén pedig a kiemelkedő társadalmi helyzet biztos jele volt, ha valaki egy bál előtáncosa lehetett.
Az 1914-15-ös báli szezon azonban szürke volt és unalmas. Mint a Pesti Napló cikkéből kiderül, nyoma sem volt a felhajtásnak, a díszes ruháknak, a zenének és a lakomának. A főváros lakói ugyan eljártak koncertre, moziba, kávéházba, de bálba nem mentek, nem is mehettek, mert a rendezők már a háború kitörésekor lemondták azokat. A társadalmi szolidaritás jeleként. A férfiak nélkül, a hátuk mögött, a Kárpátokban harcolók mostoha körülményeivel mit sem törődve nem fogunk mulatni – üzente a cikk.
Itt azonban nem állhatott meg a szerző, hiszen a lap korábban és később is cikkek, tudósítások hosszú sorában számolt be arról, hogyan tűnt el a vidám társasági élet Párizsból vagy Londonból. Csakhogy az ellenséges fővárosok nehézségeit, a mulatság hiányát eddig a közelgő vereség csalhatatlan jeleként tálalta olvasóinak. A budapesti élet elszürkülése viszont nyilvánvalóan nem utalhatott katonai vereségre, így aztán a cikk tudatos visszafogottsággal magyarázta a tartózkodást: a hölgyeknek a harctérre távozott ifjak irányában tanúsított együttérzésével, ami azonban csak a harsány mulatságot érintette, a szellemi értékek iránti érdeklődést nem. A kultúrát továbbra is lelkesen fogyasztották a budapestiek, csupán egyszerűbb módon élvezték. Mi pedig biztosak lehetünk benne, hogy a szerző nem nézte hülyének az olvasóit.

Készítette: Egry Gábor

Tánc nélkül = Pesti Napló, 1915. január 31.

Tánc nélkül. Pesti Napló, 1915. január 31.
Tánc nélkül.
Pesti Napló, 1915. január 31.