A kanadai parlament épülete

Egy antantparlament kifüstölése

Címkék
Kanada

Kanada fővárosa, Ottawa még nem is létezett, amikor Buda és Pest lakossága már százezer felett járt. A települést csak 1826-ban alapították, amikor az Ottawa folyót az Ontario-tóval összekötő 200 kilométeres Rideau-csatorna munkálatai megkezdődtek. Utóbbi megépítését nem közlekedési vagy kereskedelmi szempontok motiválták, hanem katonaiak: a napóleoni háborúk árnyékában megvívott 1812-es háború (a háborús konfliktusnak a mai napig ez a neve angol nyelvterületen, noha valójában 1812-től 1815-ig tartottak a harcok) a nemrég önállósult Egyesült Államok és a volt gyarmattartó Nagy-Britannia összecsapása volt. Ennek során a britek – 1814 augusztusában – rövid időre Washingtont is megszállták és felégették, de korábban az amerikaiak is betörtek az Ontario-vidékre.
A csatornaépítés, illetve a fakereskedelem és faipar miatt stratégiai fontosságú helyet a munkálatokat irányító hadmérnök, John By ezredes után Bytownnak keresztelték el. Az Ottawa elnevezést csak 1855-től viseli, ami – akárcsak folyója – egy kereskedelemmel foglalkozó indián törzs, az odawák nevét őrzi.
1857-ben Viktória királynő ezt a települést jelölte ki a megalakuló ország fővárosának és egyben pályázatot is kiírtak a kanadai parlament tervezésére: 298 pályaműből választották ki a győztest. A Parliament Hill neogótikus stílusban épült; az épület középső része 1916 februárjában leégett.
A tűz az olvasóteremből indult ki és mire a riasztást kiadták, a lángok már tovaterjedtek. A még az esti órákban is ülésező alsóház – természetesen a brit mintát követve a kanadai parlament is két házból állt – tagjai igyekeztek kimenteni a terem értékes műtárgyait, mindenekelőtt az 1901-ben elhunyt Viktória királynő portréját. A tűz során az épületet öt nagy robbanás is megrázta és nem sokkal éjfél előtt a központi torony nagyharangja is lezuhant. Majd a tűz átterjedt a szenátus üléstermére is, így végül a másnap reggelig tomboló tűzvésztől csak a hatalmas fémajtóval elválasztott könyvtári szárny menekült meg.
A háború körülmények természetesen kedveztek a pletykáknak. A kanadai emberek és az újságok titokzatos német, illetve „hun” gyújtogatókról beszéltek – amit Az Est tudósítása is megemlített. Ahogy azt is, hogy a kanadai rendőrség hivatalos megállapítása szerint baleset történt, egy rosszul eloltott szivar füstölte ki az antanthatalmak egyikének parlamentjét a helyéről. Így a kanadai képviselők a világháború további idejében a közeli Viktória Múzeum épületében gyűltek össze.

Felhasznált irodalom:
Az ottawai parlament pusztulása = Az Est, 1916. február 7.

Készítette: Takács Róbert

Az ottawai parlament pusztulása. Az Est, 1916. február 7.
Az ottawai parlament pusztulása.
Az Est, 1916. február 7.