Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Az őrnaggyá előléptetett D’Annunzio Pólát bombázza

„Közel hat évtizeden át védekezett a váddal szemben, hogy maszkjai alatt nincsen arca s csak elképzelt hősi szerepeket alakít. Szemére vetették, hogy Petrarca dicsőségét sóvárogván pajzsra emeltette magát a Capitoliumon, alázatában Szent Ferenc köntösébe burkolózott, pompában túl akarta szárnyalni az il Magnificót, hogy végül kilépjen az egyéni sors keretei közül s a heroikus tömegbe olvadva vezesse egy nemzet fanatizált kórusát.” Így jellemezte Gabriele D’Annunziót, a költőt, kalandort, pilótát, háborús hőst, Mussolini mintaadóját, Fiume elfoglalóját Passuth László a Nyugatban, 1938-as halálakor. D’Annunzio életét itt és most nincs hely teljes léptékben bemutatni, de az biztos, hogy az első világháború előtti dekadencia költőjeként, majd a világháború katonájaként, végül a világháború utáni zűrzavar kalandoraként  akár több kor jelképes alakja is lehetne. 1918 júliusának végén Pólának, az osztrák-magyar hadikikötőnek bombázásával hívta fel magára figyelmet – a Pesti Hírlap július 31-én számolt be erről. Az ekkor már őrnagyi rangot viselő pilótáról másfél hét múlva ismét írtak a lapok, amikor Bécs fölé repült és bombák helyett röplapokat szórt a városra. A háború után önkénteseivel elfoglalta Fiumét és ott egy olyan (pre)fasiszta államot alapított, amelyet mintaképnek tekintett Mussolini – és így áttételesen Hitler is.

Felhasznált irodalom:
D’Annunzio őrnagy Pólát bombázta = Pesti Hírlap, 1918. július 31.
Hanula Zsolt: A költő, aki feltalálta a fasizmust. Forrás: Index, 2015. december 12.
Passuth László: Gabriele D’Annunzio. 1864—1938 = Nyugat, 1938/4.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Pesti Hírlap, 1918. július 31.
D’Annunzio őrnagy Pólát bombázta

A Hollandse Nieuwe Bureau jelenti Rómából: Azt a légi hajórajt, mely e hó 17-én Pólát megtámadta, a közben őrnaggyá előlépett Gabriele D’Annunzio vezényelte. Repülőgépének a motorja útközben megsérült, de D’Annunzio mindazonáltal baj nélkül érkezett a velencei síkságra, ahol leszállt.