Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

A kitömött barbár

Címkék
hadisegély

A színesbőrű hadifoglyok a háború egész ideje alatt egzotikumnak számítottak a fogolytáborokban. A tizenegyedik isonzói csatát követően több néger katonát is elfogtak a Monarchia csapatai – olyanokat, akiket a francia kormány a saját gyarmatairól küldött zászlai alá –, majd egy különálló felső-ausztriai fogolytáborban helyezték el őket 1917 szeptemberében.
A nem fehér bőrszínnel rendelkező katonákat és hozzátartozóikat megillető bánásmód azonban láthatóan nemcsak a központi hatalmaknak, hanem maguknak a szövetségeseknek is nehézséget okozott. Mikor 1915 végén a francia haderő pótlására behívták Francia-Guinea polgárait, a francia hadvezetés a fejét fogta a kötelezően fizetendő hadisegély miatt. Afrikában ugyanis törvényes a többnejűség, ezért a jogszabályok szerint egy bevonult katona után akár 4-5 feleségnek is járt volna a hadisegély. A tetemes összeg láttán szívükhöz kaptak a francia honatyák, végül azzal oldották meg a gordiuszi csomót, hogy kijelentették: „Mivel a néger feleségeinek jogai és kötelezettségei közösek egyetlen asszonyéival, mivel férjük például halálakor mindössze nem hozhat többet nekik, mint amennyit egy ugyanolyan viszonyok között élő fehér ember hagyhat egyetlen feleségének, a néger feleségei együttesen csak annyi hadisegélyre tarthatnak igényt, amennyi egyetlen fehér asszonynak jut.”
A kérdés csak az, hogy mit szóltak ehhez a néger asszonyok?

Felhasznált irodalom:
A hadba vonult négerek feleségei = Pesti Napló, 1916. január 20.
Néger hadifoglyaink = Pesti Hírlap, 1917. szeptember 21.

Készítette: Kaba Eszter

Pesti Hírlap, 1917. szeptember 21.
Néger hadifoglyaink

A Grazer Volksblatt írja, hogy a tizenegyedik isonzói csata folyamán több néger katonát fogtunk el, akik azokból a gyarmati zászlóaljakból valók, amelyeket a francia hadvezetőség küldött az olasz harcvonalra. Az egzotikus hadifoglyokat egy felső-ausztriai fogolytárban helyezték el.