Buza Barna

Pletyka az internált Buza Barna szabadulásáról – Hazatérhet a leendő miniszter?

Az egyre jelentősebb ellenzéki politikussá váló, 1914 tavaszán a Függetlenségi Párt elnökévé is választott Károlyi Mihály 1914 nyarán amerikai kampánykörútra indult pártja több tagjával, továbbá a szociáldemokrata Kunfi Zsigmonddal és a saját költségén csatlakozó Friedrich Istvánnal, hogy pénzt gyűjtsenek az 1915-ös választás kampányköltségeire. Azonban távollétükben kitört az első világháború. A „vegyes összetételű ellenzéki társaság” tagjai különböző módokon és különböző időben jutottak vissza Magyarországra – Károlyi Mihály kalandos hazatéréséről Takács Róbert írt bővebben. A legrosszabbul a leendő földművelésügyi miniszter, Buza Barna járt, aki többedmagával csak 1914 augusztusának végén indult haza az USA-ból, és már az Osztrák-Magyar Monarchiával hadiállapotban Franciaországba érkezett, emiatt évekre internálták. Buza Barna jogi végzettséggel bíró újságíró és politikus volt, 1908-tól a Függetlenségi Párthoz kötődő napilap, a Magyarország munkatársaként dolgozott. Politikai karrierjében az őszirózsás forradalmat követően jutott a csúcsra, amikor a Károlyi-, majd a Berinkey-kormány földművelésügyi minisztereként működött. Nevéhez fűződik a földosztásról szóló néptörvény (1919/36. tc.), amely az 500 holdnál nagyobb világi és a 200 holdnál nagyobb egyházi birtokokat tervezte felosztani. A kommünben már nem vállalt szerepet, visszavonult a politikától, a Horthy-korszakban ügyvédként dolgozott, szépirodalmi és történeti munkákat írt, pl. társszerzője volt az Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei című, 1923-ban megjelentetett összegzésnek. Buzáról csak 1918 januárjában jelentették hivatalosan, hogy „teljesen megszabadult az internáltságból”, tehát a Magyarország 1915. november 24-i számában közölt információ végül álhírnek bizonyult. Buza Barna összesen három évet töltött francia (és két hónapot svájci) internálásban.

Felhasznált irodalom:
Buza Barna szabadulása = Magyarország, 1915. november 24.
Buza Barna hazajön = Népszava, 1918. január 9.
Hajdu Tibor: Ki volt Károlyi Mihály? Budapest, 2012.

Készítette: Csunderlik Péter

Magyarország, 1915. november 24.
Buza Barna szabadulása

Kerülő úton hozzánk jutott híradás alapján, tehát biztos értesülés hiányában csak mint jóleső reménykedésünket közöljük olvasóinkkal, hogy kiváló munkatársunk, Buza Barna dr., aki a háború kitörése óta a franciaországi Brestben volt internálva, kiszabadult fogságából. Ez az örömhír úgy jutott el hozzánk, hogy egy ugyanott internált honfitársunk említette ezt a tényt egyik rokonához Brestből írt levelében, s ez a rokon sietett velünk a híradást közölni. Arról, hogy Buza Barna szabadon bocsátása iránti lépések történtek, már előzetesen tudomásunk volt. Buza Barnát Brestben a katonai szolgálatra való alkalmasság szempontjából vizsgálat alá vették s ennek eredményeként megállapították, hogy mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan. Ez teszi nagyon valószínűvé a most vett hírt, amely szabadulásáról szól. Úgy tudjuk azonban, hogy ez a szabadulás – sajnos – nem jelenti egyúttal azt is, hogy Buza Barna most már hamarosan hazatér, mert Spanyolországba bocsátják vagy bocsátották, ahonnét tudvalevően nem juthat haza. De mégis örömmel közöljük ezt a róla érkező hírt, mert visszakapja azt, amit legnehezebben nélkülözött: a szabadságot.