Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Köss, horgolj, gyarapíts

Nem csak a békeidőkben, hanem a háborúban is a női kéz erejére apelláltak a társadalom férfitagjai. A hírlapok víziója szerint jóformán minden sarkon kötögető, horgoló és fehérneműt varró nőkkel kellett volna találkozni az utca emberének 1914-ben (és később is).

Horgolási mozgalom

A horgolás első tárgyi emlékei csak a 16. századból származnak, noha vélhetően már a kőkorban is ismerték a technikát. A ma megszokott „levegőben hurkolás” a 18. században terjedt el, az 1800-as években pedig horgolási rajzok is készültek, és a divatlapok második generációja (az első inkább irodalmi jellegű volt) már ruhaleírásokat és mintákat is közölt. Jól mutatja az átalakulást az 1873-ban induló Budapesti Bazár: ez az 1859-ben alapított Pesti Hölgy-Divatlap folytatása volt, ám a nőknek szóló versek, elbeszélések, a kiemelkedő nők portréi a mellékletbe szorultak, és az addig mindössze másfél-két oldal helyett 12 foglalkozott az öltözködés kérdéseivel. A ruhák képeit Lipcséből vették át, míg a divatmellékletről egy pesti divatcég, az Alter és Kiss gondoskodott. Az 1829-ben alapított divatcég Közép-Európa egyik leghíresebb ruházati vállalkozásaként a bécsi császári családnak is rendszeres beszállítója volt.
A 20. század elején még általános volt az otthoni ruhakészítés, varrás, horgolás. 1914 augusztusában – a keleti front megnyílása nyomán – valóságos, felülről is ösztönzött mozgalom indult meg Magyarországon, amelyet a sajtó is felkapott és igyekezett népszerűsíteni. Az Est szeptember 5-i tudósítása úgy festette le Budapestet, mint ahol a nők – legyenek azok családanyák vagy dolgozó nők – minden szabad percüket (a cikk alapján az a nyolcórai munka egyes foglalkozásokban nem is volt olyan intenzív) azzal töltik, hogy hósapkát és csuklómelegítőt horgolnak a frontra indulóknak. A horgolómozgalom tehát az egyik olyan terület volt, ahol a nők aktív hozzájárulását várták a háborús erőfeszítésekhez. Olyannyira, hogy a Honvédelmi Minisztérium ki is jelölt egy etalon mintát hósapkák horgolásához, majd elfogadták egy horgolásban járatos nő által javasolt mintáját, amely jóval hatékonyabbnak bizonyult, mert azt követve egy nap alatt több sapka is befejezhető volt. A mintát a Váci utca hadsegélyező hivatalban lehetett beszerezni. És persze jelentek meg cikkek a mozgalom akadályozóiról is, a pamutárakat már augusztus végére 15-20 százalékkal megemelő „uzsorásokról”.

Szürke pamut. Hírek= Az Est, 1914. szeptember 5.

Készítette: Takács Róbert

Szürke pamut. Az Est, 1914. szeptember 5.
Szürke pamut.
Az Est, 1914. szeptember 5.

 

Ruhagondok a fronton

A katonák ruházatának a hátországból (otthonról) történő biztosítására már a háború kezdete óta erőteljes volt a törekvés. Amellett, hogy a kézimunkázni tudó leányokat és asszonyokat hósapka, csuklóvédő, érmelegítő, haskötő (és még sorolhatnánk) készítésére kérték, egyre-másra jelentek meg az újságok hasábjain olyan apróhirdetések, melyek a fronton harcolók teljes! ruházatának megvételére (illetőleg pótlására) ösztönözték a családtagokat. A reklámok méretre készült katonai bakancsokat, „finom anyagú” fehérneműt, „vízhatlan” zubbonyokat ajánlottak megvételre már szeptember elején, mintha a kereskedők sem bíztak volna abban, hogy a hadbavonultak már a levélhullásra hazatérnek. A katonák ruházattal – főképp fehérneművel – történő ellátása a háború egész folyamán probléma maradt, különösen sújtva az évekig hadifogságban raboskodókat. Számukra a Vöröskereszt csomagjai jelentettek – korántsem kielégítő – megoldást, így a Pesti Hírlap hasábjain még a húszas évek elején is találkozunk olyan felhívással, amely társadalmi akció keretében ösztönzi fehérnemű-gyűjtésre az egykori katonák hozzátartozóit.

Készítette: Kaba Eszter

A hósapka = Pesti Hírlap, 1914. szeptember 3.

Szorgalmas női kezek megkezdték már a hadsereg számára a hósapkák kötését. A munka elkészítéséhez mintákkal szolgál a hadsegélyző hivatal, de roppant sokan vannak, ideszámítva elsőbben is a vidékieket, akik nem juthatnak ilyenekhez és ezért most az ő számukra képben bemutatjuk, hogy milyennek kell lenni a hósapkának. Az anyag lehet szürke vagy esetleg fehér pamut. A mintázás két sima és két fordított. Az elkészítés így történik: Száznegyvennégy szemmel kezdeni köröskörül négy tűvel (mint a harisnyát) tizenöt centiméter magasságig. Azután nyitva, minden fogyasztás nélkül fel kell kötni huszonkét centiméter nyílásig (de nem körül, hanem oda-vissza, hogy nyílás származzon). Ekkor a nyílás két oldalán levő tűt egyenként harminchat – harminchat szemmel állni kell hagyni, azután a középső két tűt hetvenkét (kétszer harminchat) szemmel fel kell kötni húsz centiméter magasságban, majd befejezni és ebből varrva vagy kötve formálni a fejtetőt és a homlokot. A kész munkák átadhatók a kultuszminisztériumban (V., Báthory utca 12.), a Képzőművészeti Főiskolán (V., Andrássy út 71.) és az Iparművészeti Főiskolán (IX., Kinizsi utca 31.)

Hósapkát és melegítőt a katonáknak! = Pesti Hírlap, 1914. szeptember 4.

A VIII. kerületi közjótékonysági egyesület felhívást intézett a főváros hölgyeihez, hogy készítsenek hósapkát és hasmelegítőt a katonáknak. Az egyesület háziipari szakosztálya minden asszonyt és leányt, ha kötni vagy horgolni tud, a lehető legrövidebb idő alatt teljesen díjtalanul megtanítja meleg hósapkák és csuklóvédők kötésére, módot akarván ezzel nyújtani társadalmi különbség nélkül minden honleánynak, hogy érettünk küzdő katonáinkat a női szívet jellemző gyöngéd gondoskodás jeleivel halmozzák el. A szakosztály által rendezendő tanfolyamra szeptember 1-től kezdve naponta délelőtt 10-13 óráig lehet jelentkezni VIII., Szentkirályi utca 12. sz. alatti községi elemi iskola igazgatójánál.

Pesti Hírlap, 1914. szeptember 4.

Az V. ker. Vadász utcai polgári leányiskola szeptember 3-tól kezdve minden délelőtt 9-12-ig hósapkakötésre gyűjti össze tanítványait. Kéri tehát jelen és volt növendékeit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ebben. Szegény sorsúak anyagot kapnak, de a tehetőseket kérik, hogy 12 darab pamutot és 5 tűt hozzanak magukkal. A közönség köréből is bárkinek szívesen adnak a kötésre vonatkozólag felvilágosítást.