Világ

„Jól megtermett, erőteljes asszonyokat akarnak” – Berlinben megjelennek az első női éjjeli őrök

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a nők helyzete annyit változott az elmúlt száz évben, mint azóta, hogy a matriarchális társadalmat felváltotta a patriarchális társadalmi berendezkedés – csakhogy utaljunk az archaikus nőuralom nyomait bemutató Johann Jakob Bachofen Anyajog című klasszikus munkájának felismeréseire. Aligha kétséges azonban, hogy a női egyenjogúságért vívott küzdelem áttörése elmaradt volna, ha nincs az első világháború és annak kényszerű szüksége, amely a frontokra küldött férfiak helyettesítésére „bevonultatta” a nőket a home fronton. Kunfi Zsigmond már a háború várható gazdasági-társadalmi-politikai következményeit elemző, 1915-ös írásában rámutatott, hogy a háború „új nőt” teremt, aki aztán erőfeszítései eredményeként szükségszerűen a politikai jogokból is részt fog majd kérni. (Talán nem véletlen, hogy az európai nők éppen a hagyományosan semleges Svájcban kaptak utoljára választójogot, 1971-ben.) A nők munkába állítása természetesen számtalan elméleti problémát is felvetett, arról nem beszélve, hogy mennyi konkrét összeütközést is okozott. Csakhogy mindkettőre hozzunk példát: felmerült, hogy egy tisztviselői „egyenruhába” öltöztetett nő, például egy kalauz, nőnek számít-e még egyáltalán? És vajon nem lealacsonyító-e a férfi számára a mindennapokban, ha egy nő vegzálja a villamoson? Bizonyára számos kis színessel szolgálhatunk majd a munkába álló magyar nők és az e jelenséget befogadni és elfogadni nem tudó, másképp szocializálódott férfiak közötti konfliktusokról, de ezúttal fordítsunk tekintetünket Németország felé. A Világ 1915. szeptember 26-i számában adott hírt arról, hogy egy berlini vagyonőr-társaság a férfihiány miatt női alkalmazottakat venne föl próbaképp. Radikális emancipációról itt még egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen szándék szerint a berliniek kard és revolver helyett egyelőre csak gumibotot adnának a vagyonőri egyenruhába öltöztetett asszonyok kezébe.

Felhasznált irodalom:
Nők mint éjjeli őrök = Világ, 1915. szeptember 26.

Készítette: Csunderlik Péter

Világ, 1915. szeptember 26.
Nők mint éjjeli őrök

A berlini vagyonőrző társaság, minthogy emberei jórészt hadba vonultak, most próbaképpen női alkalmazottakat akar az éjjeli őrszolgálatra állítani. Jól megtermett, erőteljes asszonyokat akarnak, de elsősorban a hadbavonult őrök feleségeire lesznek tekintettel. Az asszonyok egyenruhaként köpenyt és sapkát hordanak és jól betanított őrkutya lesz segítségükre. Az asszonyoknak azokat a vidékeket osztják ki, amelyekben a tapasztalat szerint ritkán próbálkoznak a betörők. Kardot és revolvert nem adnak nekik – a férfi őrök ezt viselnek –, ellenben fegyver gyanánt gumibot lesz a kezükben.