Népszava, 1914

Bolgárkertészek alkonya

Bulgária 1915 őszi hadba lépésének egyik epizódja volt, hogy az általános mozgósítást elrendelő kormány hazarendelte a Magyarországon élő, hadköteles bolgárokat, így a bolgárkertészeket is.  Az 1915-ös év diplomáciai küzdelmeinek sorában a központi hatalmak sikere volt a hosszú ideig ingadozó Bulgária beléptetése a háborúba. A világháború előtti Balkán-háborúkban vereséget szenvedő Bulgáriában szerbellenes volt a közhangulat és erős a visszavágás iránti vágy, így a jelentős területi ígéretek (Szerbiától Macedónia nagy része, továbbá Románia antanthoz csatlakozása esetén román területek) végül megtették hatásukat. A bolgárok 1915. szeptember végén mozgósították haderejüket, majd csatlakoztak a Szerbia elleni, október elején induló osztrák–magyar és német csapatok egyesült támadásához. Az összehangolt hadművelet sikerrel zárult: az év végére a központi hatalmak legyőzték és megszállták Szerbiát.
A mozgósítás elrendelésekor számolt be a Népszava a Budapesten élő bolgárok hazarendeléséről. Az itt dolgozók egyik különleges csoportját alkották a bolgárkertészek, akik speciális, kisüzemi módszereket alkalmazó zöldségtermesztők voltak. A 19. század második felében jelentek meg Magyarországon, majd a fővárosban is, ahol elkülönült munkaközösségeikben – kevés magyar idénymunkást alkalmazva – őrizték szakmai tudásukat. Az 1915-ös hazarendelés azonban véget vetett kiváltságos helyzetüknek. Ahogy a Népszava beszámolt róla: a budapesti hatóságok megvették a távozóktól a „nagyszerű bolgárkertészeteket”, a felszerelésekkel, készletekkel és a földben lévő zöldségekkel együtt, a speciális módszereket korábban megismerő magyar munkások pedig folytatták a gazdálkodást. A világháború után – az új nemzetközi helyzetben, a korábbinál sokkal zártabb határok mellett – csak kevés bolgárkertész tért vissza Magyarországra, és a megváltozott körülmények között már gazdasági szerepük is csekélyebb volt.

Felhasznált irodalom:
Hírek. A főváros megvette a bolgárok termését = Népszava, 1915. szeptember 25.
Bihari Péter: 1914. A Nagy Háború száz éve – személyes történetek. Pozsony–Budapest, 2014.
Bolgárkertész szócikk (Magyar Néprajzi Lexikon)

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1915. szeptember 25.
Hírek. A főváros megvette a bolgárok termését

A bolgár hadsereg mozgósítása következtében a budapesti bolgárkertészeknek is haza kell utazniuk, a nagyszerű bolgárkertészet tehát gazdátlanul marad. Hogy a bolgárok idei munkája és kertészeti fölszereléseik mégse menjenek veszendőbe, a fővárosi hatósági zöldségelárusítás elhatározta, hogy átveszi tőlük a készleteiket, fölszereléseiket, sőt a földben lévő zöldséget is. A főváros erről már hivatalosan értesítette Pancse Dorev budapesti bolgár főkonzult. Már ki is fizették a bolgárokat.