Címke: orosz

Háborús konjunktúra

A cári Oroszország – nem függetlenül az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésében betöltött szerepétől – többnyire az elnyomás és elmaradottság színtereként élt a magyar köztudatban. Ez egyúttal megfelelt az európai mentális térképen betöltött helyének is,

Ober Ost: Ludendorff és Hindenburg birodalma

A keleti fronton 1915 májusában kezdődött offenzíva júliusra már kiterjedt a Kelet-Poroszországgal határos orosz területekre is. A Pesti Napló haditudósításaiban feltűnő helységnevek közül Libau (Liepāja), majd Riga (ami ekkor még nem esett el, csak frontvárossá vált) jelezte, hogy a cári birodalom balti tartományainak déli része is német megszállás alá került.

Búcsú a fegyverektől – Szerelem és éhség Przemyślben

„Magyarország kapujának” nevezték a száz évvel ezelőtt elesett Przemyśl-i erődrendszert, amely az egyik legnagyobb volt Európában. A verdunivel szinte egy lapon említhető, noha a 19. század utolsó évtizedeiben építeni kezdett és az első világháború kitörése idején még be nem fejezett,

Orosz hadifoglyok

Az I. világháború alatt mintegy 2,5 millió osztrák–magyar állampolgár és ennél jóval kevesebb német katona – mindössze 200000 – esett orosz hadifogságba. Általában kevesebb szó esik a másik oldalról, az osztrák–magyar területeken felállított hadifogolytáborokról és az ott fogva tartottakról.