Címke: házasság

Pesti Hírlap, 1914

A férfiak aranykora

„Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség.” – írta Jane Austen a 19. század elején. Egy ilyen megállapítás után nem meglepő, hogy a férfiak vonzereje egyenes arányban nő(tt) a rendelkezésükre álló pénzösszeggel.

Vadházasság és hadisegély

100 évvel ezelőtt még nem létezett a (bejegyzett) élettársi kapcsolat jogi kategóriája, így maradt a vadházasság mindazok számára, akik állami hatóság előtt hivatalosan nem keltek egybe.

Szerelem és házasság a háború idején

A központi hatalmak háborús propagandája célba vette a nyugati antanthatalmak erkölcseit – jobban mondva erkölcsi defektusait – is. A híradások részben a nemzeti sztereotípiákra építettek, legalábbis a franciák esetében, hiszen a gallokat szexuálisan túlfűtött, csapodár népként mutatták be.

Felgyűlt indulat – frontélmények az Isonzónál

Latinca Sándor is végigszolgálta a nagy háborút. Az olasz, majd a keleti fronton harcolt, sok szenvedést átélt, és még többet látott. A harctérről írt leveleinek hangneme egyre komorabb, a megpróbáltatások eleinte még vallásos illúziókkal telt leírását fokozatosan a fennálló rend elleni indulat váltotta fel.