Címke: hadisegély

Hadiözvegyek jövője – híradás egy 1918-as tanfolyamról

Az Országos Népoktató Egyesület 1918 májusában ingyenes ipari tanfolyamot indított, amelyen „részt vehetnek hadbavonultak női hozzátartozói”. A tanfolyamon elsajátítható szakmák között volt a fényképészet, a ruhavarrás és -szabás, a nőikalap-készítés, a konyhakertészet és a baromfitenyésztés. „A hadiözvegyeket és leány árvákat a hathónapos tanfolyam tartama alatt Kirchner Hermann altábornagy, a Hadsegélyző Hivatal vezetője

Pesti Hírlap, 1914

Segítség-e a segély?

A hadisegélyezés rendszere a háború egész ideje alatt folyamatosan változott. A mindenkori magyar kormány törvényekkel és rendeletekkel igyekezett javítani a segélyezés elégtelen mivoltán – sikertelenül. A segélyek rendkívül alacsony szintje, a rászorulók körének meghatározása,

Pesti Hírlap, 1914

A kitömött barbár

A színesbőrű hadifoglyok a háború egész ideje alatt egzotikumnak számítottak a fogolytáborokban. A tizenegyedik isonzói csatát követően több néger katonát is elfogtak a Monarchia csapatai – olyanokat, akiket a francia kormány a saját gyarmatairól küldött zászlai alá –, majd egy különálló felső-ausztriai fogolytáborban

Pesti Hírlap, 1914

Adj pénzt, életet adsz!

1917 augusztusának utolsó napjaiban a Szociáldemokrata Párt értekezletet tartott a szabadszervezetek és a pártszervezetek részvételével a hadisegélyek felemelése ügyében. A hadisegély valójában gyűjtőfogalom volt, ez alá tartozott a hadbavonult közvetlen családjának kifizetett havi járulék,

Segélymegvonással sújtják a munkakerülő asszonyokat

Szigetváron sohasem szórakoztak a magyar történelemben. A háború előrehaladtával a szigetvári járás látszólag Bánffy Dezső keménységét és Otto Weininger nőgyűlöletét ötvöző főszolgabírója, Hegyessy János kezdeményezett eljárást a „könnyen élő asszonyok” ellen.

Vadházasság és hadisegély

100 évvel ezelőtt még nem létezett a (bejegyzett) élettársi kapcsolat jogi kategóriája, így maradt a vadházasság mindazok számára, akik állami hatóság előtt hivatalosan nem keltek egybe.

Kinek jár a segély?

1915 szeptemberében a Népszava kis hírei közé került be egy szegény varrónő története, aki „törvénytelen”, azaz házasságon kívül született kisgyermekére való hivatkozással jogosulatlanul vette igénybe a hadbavonultak családtagjai számára kiutalható hadisegélyt.