Pesti Napló

Hadiözvegyek jövője – híradás egy 1918-as tanfolyamról

Az Országos Népoktató Egyesület 1918 májusában ingyenes ipari tanfolyamot indított, amelyen „részt vehetnek hadbavonultak női hozzátartozói”. A tanfolyamon elsajátítható szakmák között volt a fényképészet, a ruhavarrás és -szabás, a nőikalap-készítés, a konyhakertészet és a baromfitenyésztés. „A hadiözvegyeket és leány árvákat a hathónapos tanfolyam tartama alatt Kirchner Hermann altábornagy, a Hadsegélyző Hivatal vezetője tanulmányi segélyben részesíti” – írta minderről a Pesti Napló.
Az (át)képzés lehetősége valójában arra szolgált, hogy az eltartó nélkül maradt családok ne segélyből, hanem a saját jövedelmükből éljenek meg. A segélyhez egy jogszabályban meghatározott kör juthatott hozzá – a hadiözvegyek az adott korban a törvényi szabályozás szerint a hadigondozottak közé tartoztak, a hadirokkantakkal és a hadiárvákkal együtt. A törvény nemcsak a hősi halált halt katonák hozzátartozóira terjedt ki, hanem a hadirokkantak családtagjaira is. Már 1880-ban született egy törvény, amely a „hadmentességi díj címén befolyt összegből külön alapot hozott létre a rokkantak eltartásának javítására és a hadiözvegyek és –árvák gyámolítására”. Egy 1882-es törvénymódosítás pontosította az érintett hozzátartozók körét, majd 1887-ben született egy külön törvény, amely a hadiözvegyek és -árvák ellátásáról rendelkezett. Ez a segély azonban olyan alacsony volt, hogy már 1907-ben 50 százalékkal megemelték azt. Az első világháború kezdetén újra módosítani kellett a törvényt: például a mostohaszülőkre is kiterjesztették annak érvényét, ugyanakkor a „vadházasságban” (ma úgy mondanánk: élettársi kapcsolatban) élőkre továbbra sem vonatkozott. Ezen csak 1917-18 folyamán változtattak, és ekkor felemelték a segélyek összegét is.

Felhasznált irodalom:
Hadiözvegyek jövője = Pesti Napló, 1918. május 10.
Kaba Eszter: „Azt akarjuk, hogy olyan segélyt adjanak, hogy megélhessünk belőle” – A hadigondozás rendszerének működése a háború éveiben. In: Háborús mindennapok – mindennapok háborúja. Szerk.: Kaba Eszter. Budapest, 2017.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Pesti Napló, 1918. május 10.
Hadiözvegyek jövője

A Katona Béla elnöklete alatt álló Országos Népoktató Egyesület május 15-én, a következő újabb és teljesen ingyenes ipari tanfolyamot nyitja meg: fényképészet, ruhavarrás és -szabás, női kalapkészítés, gépkötés, női hajfésülés, manikűrözés, konyhakertészet, baromfitenyésztés. Részt vehetnek hadbavonultak női hozzátartozói. A hadiözvegyeket és leány árvákat a hathónapos tanfolyam tartama alatt Kirchner Hermann altábornagy, a Hadsegélyző Hivatal vezetője tanulmányi segélyben részesíti. Felvilágosítást ad az Országos Népoktató Egyesület tanfolyamainak igazgatója (Budapest, VII., Kertész utca 30., I. em. 34).