Pesti Napló

Új világ, új bürokraták

A Pesti Napló maximális figyelemmel követte a köztisztviselők sorsának alakulását. Beszámolói, cikkei elsősorban a csoport társadalmi helyzetének, státuszának az általános drágaságból fakadó megrendülését és az egyre inkább kézzel fogható nélkülözést emelték ki. A lap azonban a tisztviselők kérdését nem kizárólag az anyagi problémák szintjén kezelte. Ezt tükrözte a tisztviselők 1917. április 9-én megtartott országos kongresszusát követően megjelentetett vezércikk is. Ennek legfontosabb gondolata az volt, hogy a háborús megpróbáltatások új, szolidaritásában egységes, tettre kész, hazafias tisztviselői karrá tették őket, és a jelenlévők már az új Magyarország szociális tisztviselői karát képviselték.

Felhasznált irodalom:
Az itthoni front = Pesti Napló, 1917. április 11.

Készítette: Egry Gábor

Az itthoni front.
Pesti Napló, 1917. április 11.