Az Est

Tábori Újság és tábori újságok

A Tábori Újság megjelenéséről adott hírt Az Est 1915 februárjában, amely – a soknemzetiségű Monarchia etnikai viszonyainak megfelelően – nemcsak németül és magyarul, hanem cseh, lengyel, rutén, román és szerbhorvát nyelven is megjelent. Kifejezetten a fronton harcolók tájékoztatását – és még inkább a küzdőszellem fenntartását szolgáló propagandát – a háború elhúzódása tette szükségessé.
Azonban ez a Tábori Újság csak egy volt a sok tábori újság között, annak ellenére, hogy ez volt a „hivatalos lap”. Német címéből – Streffleur’s Militärblatt – látható, hogy a hadvezetés egy komoly hagyományokkal bíró katonai szaklapot vett át, hogy a fronton harcolókhoz rendszeresen eljuttassa közleményeit. Ez utóbbinak ingyenes lapszámai már 1914 őszén megérkeztek Bécsből a szerb és orosz harctérre.
Ugyanakkor számos ezred- vagy más egységek szintjén készült lap került a frontkatonák kezébe. Ezek a lapok – például a Lelkes Vármegye Háborús Lapja, a Kilences Honvédek, a 10-es Honvéd, a Szatmári Honvédek, a Fokos, a Vilmos Bakák Lapja stb. – különböző szintű nyomdatechnikával és sokszorosítással készültek, ami épp elérhető volt az adott egység hadtápja számára. Az egyik legkiemelkedőbb lap a sokszor nem is rendszeresen megjelenő kiadványok között a Przemyśl-i Tábori Újság volt, amely a körülzárt erődben heti hatszor jelent meg 1914 októbere és 1915 márciusa között. A kezdetben 600, az ostrom utolsó szakaszában már 5200 példányban megjelenő lap bevételét jótékonysági célra fordították, mint ahogy számos másik ezredújság eladásával is az halottak családjait, illetve a hadirokkant bajtársakat támogatták. Sajátos színt jelentettek a lövészárkok világában is felbukkanó humorlapok, mint az 1917-ben néhányszor megjelenő Gázmacska vagy a budapesti honvéd népfelkelők újságja, a Stochodi Oroszlán.

Felhasznált irodalom:
Gorda Éva: A magyar haditudósítás az első és második világháborúban. Doktori (PhD) értekezés. Budapest 2012.
A Tábori Újság első száma. Hírek = Az Est, 1915. február 23.

Készítette: Takács Róbert

A Tábori Újság első száma. Az Est, 1915. február 23.
A Tábori Újság első száma.
Az Est, 1915. február 23.