Népszava, 1914

Miközben fürdőztek, kirabolták a gazdag debreceni polgárokat

A Népszava 1918. augusztus 14-én arról adott hírt, hogy Debrecenben, „a város legnagyobb bérházában, az Iparkamara palotájában a harmadik emeleten levő lakásokat ismeretlen tettesek feltörték és kirabolták”. A hírből a betöréses lopás (merthogy inkább erről volt szó) részletei is kiderültek. Eszerint „Csanak Jenő földbirtokos lakásából 100000 korona értékű ékszert és ezüstneműt, Kovács József ügyvéd lakásából pedig ezreket érő fehérneműt és ruhát loptak el.” Mindebből látható, hogy a fehérnemű és a ruha az első világháború végére olyan értékké vált, hogy a betörők is rájártak az efféle vagyontárgyakra. Mindez a ruha- és a textilipar borzalmas állapotait, illetve az importalapanyagok hiányát jelezte.
Visszatérve a debreceni esetre, a Népszava híre szerint a hatósági vizsgálat kiderítette, hogy „a betörők, akiknek már nyomában van a rendőrség, a helyi viszonyokkal ismerős egyének voltak, akik tudták, hogy a lakók fürdőn tartózkodnak”. Na de kik tehették meg, hogy az I. világháború végén, az összeomlás előtt pár héttel önfeledten – és lakásukat őrizetlenül hagyva – „fürdőzzenek”? A kirabolt lakástulajdonosok közül a Kovács név túl gyakori (és a gazdag debreceniek között is találunk persze Kovácsokat), viszont a Csanak família egyértelműen azonosítható az ismert cívisek, a legvagyonosabb városi polgárcsaládok közül. Ifjabb Csanak József például az 1912–1913-as debreceni virilista-listán is szerepelt, azaz a város 19. legnagyobb adófizetője volt 3946 koronával. A Csanak család egyes tagjai, így Csanak Jenő 1918-ra ugyan már földbirtokosként is szerepelhettek a hírekben, de eredetileg fűszerkereskedők voltak a família előfutárai a hajdúsági megyeszékhelyen. Egy másik Csanak József 1892–1893-ban még előkelőbb helyen állt a rangsorban: akkor ugyanis 2757 forintos adójával az ötödik legnagyobb adófizető volt a cívisvárosban, feltehetően ő az, aki a Debreceni Kereskedelmi Testület elnöke, gőzmalom-igazgató és fűszerkereskedő volt, és aki 1900-ban hunyt el.

Felhasznált irodalom:
Nagy betörések Debrecenben = Népszava, 1918. augusztus 14.
Szegő Iván Miklós: Harc a mosóteknő körül = Elsovh.hu.
Debreceni virilisták: Nagy vagyonok, izgalmas életutak. A 25 legsikeresebb debreceni üzletember. Szerk.: Szakonyi Péter. Budapest, 2015. 58–74.

Készítette: Szegő Iván Miklós


Népszava, 1918. augusztus 14.
Nagy betörések Debrecenben

Debrecenből táviratozzák, hogy a város legnagyobb bérházában, az Iparkamara palotájában a harmadik emeleten levő lakásokat ismeretlen tettesek feltörték és kirabolták. Csanak Jenő földbirtokos lakásából 100000 korona értékű ékszert és ezüstneműt, Kovács József ügyvéd lakásából pedig ezreket érő fehérneműt és ruhát loptak el. A vizsgálat kiderítette, hogy a betörők, akiknek már nyomában van a rendőrség, a helyi viszonyokkal ismerős egyének voltak, akik tudták, hogy a lakók fürdőn tartózkodnak.