Világ

Összeomlik a német hadsereg, elveszik a világháború: a magyar miniszterek szabadságra mennek

Az egész magyar kormányzat tökéletes alkalmatlanságát bizonyítja a Világ 1918. augusztus 14-i híre. Németország augusztus 8-án vereséget szenvedett a nyugati fronton (ez volt a német hadsereg „fekete napja”) és közeledett az összeomlás – a magyar miniszterek mindeközben jól megérdemelt nyári szabadságukat tervezgették. Augusztus 13-án délelőtt tíz órakor a miniszterelnökségi palotában tartottak egy minisztertanácsi ülést, „melyen a Karlsbadban üdülő Szterényi József kereskedelemügyi miniszter kivételével a kabinet valamennyi tagja részt vett”. A cikk így folytatódik: „A miniszteri tanácskozás délelőtt tíz órától déli egy óráig tartott. A tanácskozásról félhivatalosan azt jelentik, hogy folyó ügyeket intéztek el. Politikai körökben azt mondják, hogy a folyó ügyek közé kell sorozni azokat a közélelmezési és gazdasági ügyeket, melyeket Bécsben tegnap a miniszteri értekezlet tárgyalt és amelyekről az onnan ma reggel visszaérkezett Windischgraetz Lajos herceg a miniszteri tanácskozáson jelentést tett.”
Ebből látható, hogy az élelmezésben nem történt áttörés, a közélelmezési ügyekért felelős miniszter, Windischgraetz herceg tárgyalt ugyan Bécsben, de nem sok sikerrel. Az ezzel összefüggő gazdasági ügyekben sem történt előrelépés, vagyis Ausztria tovább éhezett, és nem haladtak előre a tervezett vámunió, a németek által forszírozott Mitteleuropa-terv megvalósítása felé sem.
A lap ezután arról számolt be, hogy „Wekerle Sándor miniszterelnök a vasárnapi királyi kihallgatáson több oly kérdést intézett el, ami felől aztán ma referálnia kellett, vagy amelynek megfelelően a minisztertanácsnak határozatot kellett hoznia. (…) A nagyobb fontosságú ügyek között említik a külpolitikai és az ezekkel összefüggő gazdasági kérdéseket is.” Itt nyilvánvalóan arra célzott a cikk, hogy IV. Károly Wekerlével még azelőtt tanácskozott, hogy II. Vilmos német császárhoz utazott volna a német főhadiszállásra. A két uralkodó tanácskozásán a Monarchiára nehezedő német nyomás enyhült ugyan, de ez azzal függött össze, hogy nyilvánvaló volt: a központi hatalmak elveszítik a világháborút. Ekkor már csak az volt a kérdés, milyen feltételek mellett veszítenek. A németek makacs ellenállása, illetve a gyengekezű Károly hezitálása két különböző taktikát jelzett: mindkettő gyorsan megbukott az erősödő antanttámadás kibontakozásával.
A legmegdöbbentőbb azonban a Világ tudósítása arról, hogy a magyar miniszterek hogyan készítették elő éppen esedékes nyári szabadságukat: „A mai tanácskozáson a miniszterek beosztották egymás közt szüneti munkájukat, még a főrendiház holnapi ülését megvárják és azután elszélednek, csak egy-egy inspekcióst hagyva Budapesten. Viszont Szterényi József kereskedelemügyi miniszter augusztus huszadikán visszatér Budapestre.”

Felhasznált irodalom:
Minisztertanács a szünetben = Világ, 1918. augusztus 14.
Két napig tart a tárgyalás a német főhadiszálláson = Pesti Napló, 1918. augusztus 15.
Kelet és nyugat = Pesti Napló, 1918. augusztus 15.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Világ, 1918. augusztus 14.
Minisztertanács a szünetben

Ma délelőtt tíz órakor a miniszterelnökségi palotában minisztertanács volt, melyen a Karlsbadban üdülő Szterényi József kereskedelemügyi miniszter kivételével a kabinet valamennyi tagja részt vett. A jegyzőkönyvet Joanovics Pál helyettes államtitkár vezette. A miniszteri tanácskozás délelőtt tíz órától déli egy óráig tartott. A tanácskozásról félhivatalosan azt jelentik, hogy folyó ügyeket intéztek lel. Politikai körökben azt mondják, hogy a folyó ügyek közé kell sorozni azokat a közélelmezési ‘és gazdasági ügyeket, melyeket Bécsben tegnap a miniszteri értekezlet tárgyalt és amelyekről az onnan ma reggel visszaérkezett Windischgraetz Lajos herceg a miniszteri tanácskozáson jelentést tett. Wekerle Sándor miniszterelnök a vasárnapi királyi kihallgatáson több oly kérdést intézett el, ami felől aztán ma referálnia kellett, vagy amelynek megfelelően a minisztertanácsnak határozatot kellett hoznia. Állítólag főispáni felmentések is szerepelnek e teendők között. A nagyobb fontosságú ügyek között említik a külpolitikai és az ezekkel összefüggő gazdasági kérdéseket is. A mai tanácskozáson a miniszterek beosztották egymás közt szüneti munkájukat, még a főrendiház holnapi ülését megvárják, és azután elszélednek, csak egy-egy inspekcióst hagyva Budapesten. Viszont Szterényi József kereskedelemügyi miniszter augusztus huszadikán visszatér Budapestre.