Népszava, 1914

Kalandos úton érkezhetett Pestre a magyarok karácsonyi üdvözlete Oroszországból

„Az oroszországi Volcsanszkból indult el a Népszava címére egy levelezőlap 1917. szeptember 30-iki dátummal. A lapon boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak hozzátartozóiknak Adámcsik Endre (Felsőbánya), Skolnik Lipót (Dobsina), Kopasz József (Szeged) és Sóki Sándor (Kecskemét). Nem gondolták volna a levélírók, hogy a lap csakugyan megérkezik éppen a karácsonyi ünnepek előtt, 1918-ban” – írta a Népszava 1918. december 18-án. A lap, amelyet még az 1917-es bolsevik hatalomátvétel előtt adtak fel a Népszavának, több mint egy évig bolyongott, mire a következő karácsonykor megérkezett a laphoz az írás.
A lapot feladó hadifoglyok ahhoz a több milliós tömeghez tartoz(hat)tak, akik hosszú éveken át raboskodtak Oroszországban. A dualista állam hadseregéből 2,11 millió ember került cári fogságba. Petrák Katalin – többek között Pilch Jenő és Dr. Lukinich Imre számadatai alapján – így fogalmaz: „az októberi forradalom előestéjén (…) ez a szám 1 800 000. Egyes történészek az orosz vezérkar megállapítására hivatkozva 1 961 333 főre teszik ezt a számot, amelyből szerintük a magyarok létszáma 500 000-600 000 volt.”
1918 elejétől, a breszt-litovszki békétől kezdve, aki tehette, a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével hazaindult. 1918 őszén, a frontok összeomlása után is tömegesen érkeztek haza katonák. „Oroszországban kitört polgárháború azonban megnehezítette, sok esetben lehetetlenné tette a hazatérést”. Így csak bízni lehet abban, hogy az 1917 szeptemberében postára adott levelezőlap írói később hazatértek Magyarországra. Ráadásul a családnevek és a városnevek alapján az sem biztos, hogy ezek az oroszországi magyarok a „trianoni Magyarországra” tértek vissza, ha visszajutottak egyáltalán az otthonukba.

Felhasznált irodalom:
Oroszországi magyarok karácsonyi üdvözlete = Népszava, 1918. december 18.
Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században. Magyar hadifoglyok és emigránsok a Szovjetunióban a két világháború között. Budapest, 2012.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Népszava, 1918. december 18.
Oroszországi magyarok karácsonyi üdvözlete

Az oroszországi Volcsanszkból indult el a Népszava címére egy levelezőlap 1917. szeptember 30-iki dátummal. A lapon boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak hozzátartozóiknak Adámcsik Endre (Felsőbánya), Skolnik Lipót (Dobsina), Kopasz József (Szeged) és Sóki Sándor (Kecskemét). Nem gondolták volna a levélírók, hogy a lap csakugyan megérkezik éppen a karácsonyi ünnepek előtt, 1918-ban.