Pesti Napló

Gyerünk a moziba be…

Az első világháború története a hírszolgáltatás és propagandaháború története is. A propaganda célja a harci szellem felélesztése és fenntartása volt, ennek megfelelően egyik állandó témája az ellenség ábrázolása, lehetőleg minél negatívabb formában. A hírszolgáltatás elvileg a háború menete objektív megítélésének lehetőségét kínálta a közönségnek, de hamar kiderült, hogy a hadszíntér híreinek is hatása lehet a harci szellemre, ami nem ritkán a hírek finomításához, apró sikerek felnagyításához, nagy veszteségek bagatellizálásához vezetett.
A hátország kíváncsiságának kielégítése azonban így is fontos eleme maradt a híradásoknak. A technológiai fejlődés pedig korábban nem is sejtett lehetőségeket kínált a katonák életének megjelenítésére. Az írott haditudósítás helye még megingathatatlan volt, a festményeket ugyan már régen háttérbe szorították a fotók, de az első világháború megörökítésére még ennél is modernebb lehetőséget kínált a mozgókép. Igaz, az ütközetekről ritkán készült filmfelvétel, a fegyverszünetet azonban könnyű volt megörökíteni.
Tudósítás és propaganda azonban nagyon könnyen összekeveredhetett. A hadifoglyokról készült filmfelvételek például a saját hátország számára kézzelfoghatóvá tették a sikereket, ha pedig az ellenséges hátországba is sikerült eljuttatni a felvételt, akkor akár a győzelembe vetett hit megingatására is alkalmas lehetett a megfelelően beállított hadifogoly-nyomorúság. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy a Pesti Napló meglehetősen indignált módon számolt be arról, hogy a szerb hadsereg mozifelvételeket készített a fogságba esett magyar katonákról. De a rövidke hír mögött felsejlik még valami. A hadifogoly végső soron esendő ember, aki kötelességteljesítés közben került szomorú helyzetébe, éppen ezért viszont tisztelet illeti meg. Emberi méltósága azt kívánná, hogy kiszolgáltatott helyzetével ne éljenek vissza. Mozivászonra vitelük cirkuszi látványossággá teheti, emberi mivoltukban sértheti őket.

Készítette: Egry Gábor

A szerbek mozifelvételeket készítenek a foglyokról. = Pesti Napló, 1915. február 16.

A szerbek mozifelvételeket készítenek  foglyainkról. Pesti Napló, 1915. február 16.
A szerbek mozifelvételeket készítenek foglyainkról.
Pesti Napló, 1915. február 16.