Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Furfangos „imámot” kaptak el a katonai rendőrök 1918-ban

Címkék
bűntény

A háború okozta zűrzavar a hátországban is aranyéletet biztosított a csalóknak. A cselédkönyvtől a katonai alkalmatlanságot bizonyító igazoláson át sok mindent hamisítottak, álnéven csaltak ki jóhiszemű emberektől tetemes összegeket. A Pesti Hírlap 1918. május 31-én egy lenyűgöző hidegvérről és furfangosságról tanúbizonyságot tevő szélhámosról írt. A csaló az utcán állított meg két albán kereskedőt, akiknek azt állította, hogy ő egy imám, akit a katonai rendőrséghez osztottak be. Az albánokat az ál-imám felszólította: igazolják magukat. Ám az okmányokkal „nem volt megelégedve”, még az utcán elvette azokat a kereskedőktől és persze 4430 koronányi készpénzüket, aranyórájukat és láncukat is. Felszólította az albánokat, menjenek vele a katonai rendőrségre. Közben azonban az „imám” megszökött. Az albán kereskedők feljelentették, és itt alighanem a szélhámos ügyetlensége volt a meglepőbb: akkor tartóztatták le, amikor a Keleti pályaudvarról el akart utazni. A hír szerint lebukását is ugyanaz okozta, mint a zsákmányszerzését: „hetek óta lakás nélkül csavargott a fővárosban imámnak öltözködve”, így aligha volt nehéz a hatóságoknak – az igazi katonai rendőröknek – letartóztatniuk.

Felhasznált irodalom:
Letartóztatott szélhámos = Pesti Hírlap, 1918. május 31.

Készítette: Szegő Iván Miklós


Pesti Hírlap, 1918. május 31.
Letartóztatott szélhámos

A katonai rendőrség furfangos szélhámost tartóztatott le. Néhány nappal ezelőtt a szélhámos megállított az utcán két albán kereskedőt, akik előtt katonai rendőrséghez beosztott imámnak adta ki magát és felhívta őket, hogy igazolják magukat. Az igazoló okmányokkal az imám nem volt megelégedve, még az utcán elvette a kereskedők okmányait és 4430 korona készpénzüket, arany órájukat és láncukat. Felszólította a kereskedőket, hogy jöjjenek vele a katonai rendőrségre. A bekísérés során azonban az imám megszökött. Az albán kereskedők följelentést tettek a katonai rendőrségen. Éppen akkor tartóztatták le a szélhámost, amidőn a keleti pályaudvaron el akart utazni.  Amikor megmotozták, találtak nála egy álkulcsot, amelyre nézve nem tudott felvilágosítást adni. Hetek óta lakás nélkül csavargott a fővárosban imámnak öltözködve. Átkísérték a hadbíróság börtönébe.