Pesti Napló

Az őstehetség. Diákpadból a Történelmi Társulat elnöki székébe

Thallóczy Lajos történész, a közös külügyminisztérium tisztviselője és a Történelmi Társulat elnöke 1916. december 1-jén Ferenc József temetéséről, Bécsből Budapestre utazva a herceghalmi vasúti balesetben életét vesztette. A Történelmi Társulat csak február folyamán intézkedett utóda megválasztásáról. A társulat közgyűlése 1917. február 15-én Klebelsberg Kunónak, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkárának és a rokkantügyi hivatal vezetőjének szavazott bizalmat.
A választást megelőzően a Pesti Napló az ügy jelentőségéhez képest kiemelt helyen, címlapon is foglalkozott az eseménnyel. A lap szerkesztője az újság rendszeres publicistáját, ifj. gróf Andrássy Gyulát szerette volna Thallóczy székében látni, Klebelsberggel kapcsolatban főként azt kifogásolta, hogy semmilyen történetírói munkássága nincs. Amikor erről a társulat alelnökét, Fejérpataky Lászlót is faggatta, a jeles történész nem azt válaszolta, hogy Vilmos császárnak sincs, a lap mégsem kifogásolta tagságát, hanem lényegében igazat adott a kérdezőnek. Ezt azzal egészítette ki, hogy Klebelsberg (aki jogászként végzett) már felvett néhány történeti tárgyú kurzust az egyetemen és azóta végzett eredeti kútfőkön alapuló kutatásokat is. De a legfontosabb érve mégiscsak az volt, hogy a társulat fennállásnak ötvenedik évfordulóján szeretnék elérni azt, hogy az uralkodó tiszteletét tegye az ünnepségükön, és erre Tisza István miniszterelnök bizalmasának számító Klebelsberg sokkal alkalmasabb, mint Andrássy. Mindezzel Fejérpataky önkéntelenül igazolta azt is, hogy a történészek tényleg csak a múltat ismerik, hiszen Tisza néhány hónap múlva éppen az uralkodó bizalmatlansága miatt már nem volt miniszterelnök, Andrássy viszont ekkorra már az egyik kormánypárt elnöke lett.

Felhasznált irodalom:
Új összeférhetetlenség = Pesti Napló, 1917. február 15.
A Történelmi Társulat elnökválasztása = Pesti Napló, 1917. február 15.

Készítette: Egry Gábor