Pesti Napló

Az olaszok Pólát akarják a Monarchiától, valójában már a délszlávokkal éleződik a vitájuk

Rövid hírt közölt 1918. október 22-én a Pesti Napló arról, hogy egy korábbi olasz kormányfő, az országot az első világháborúba beléptető, de 1916-ban megbukott Antonio Salandra olvasói levelet írt egy itáliai lapnak. A nyílt levél tartalma olyan volt, amire az utókor is méltán felfigyelhet. Az október 21-i keltezésű, egymondatos hír így szólt: „Salandra volt miniszterelnök a Giornale d’Italiához intézett levelében azt követeli, hogy Ausztria-Magyarország rögtön mondjon le Póláról Olaszország javára. Ezen kívül rögtön szolgáltassa ki Cattarót, Trientet és Franzensfestet.”
Mindennek napokon belül és hosszabb távon is óriási jelentősége lett. Az olasz csapatok ugyanis október-novemberi katonai sikereiknek köszönhetően, és az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után a Balkán felé indultak meg. November elején megszállták Triesztet és Pólát (ma: Pula, Horvátország), annak a titkos, 1915-ös egyezménynek megfelelően, amelyben az antant nekik ígérte a dalmát tengerpartot. Mindez rövidtávon arra kényszerítette az október 29-én létrejövő Szlovén-Horvát-Szerb Államot, ezt a kérészéletű, pár hétig létező képződményt a Monarchia délszlávok lakta területein, hogy beolvadjon a Szerb Királyságba. Az így létrejövő délszláv egységállam viszonya Olaszországgal később rendkívüli módon kiéleződött. Azaz Salandra miniszterelnök igényei valójában már nem is a Monarchiával, hanem a későbbi jugoszláv állammal szemben fogalmazódnak meg. Itália fasizálódása után pedig tovább fokozódtak az ellentétek, azaz a nyugati nagyhatalmak ígérgetései egymásnak ugrasztották az addigi szövetségeseket. A térség határváltozásait az Eirene nevet viselő, a világháborúk utáni északkelet-adriai folyamatokkal foglalkozó történettudományi kutatási projekt során térképes Youtube-videón is ábrázolták a szakértők – az olasz–osztrák–magyar–délszláv határváltozásokat, pontosabban a Monarchia, Olaszország, a Szlovén–Horvát–Szerb Állam, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, Jugoszlávia, Ausztria, Magyarország, Németország térségbeli határmozgásait lehet a XX. század elejétől napjainkig nyomon követni a timeline-videón.

Felhasznált irodalom:
Dr. G. K.: Pólát, Cattarót és Triesztet követelik az olaszok. = Pesti Napló, 1918. október 22.
Project Eirene: Timeline of historical border changes = youtube.com
Kővágó László: A délszláv államtól Jugoszláviáig. = História, 1982/4-5. 49-51.
Antonio Salandra. Premier of Italy = britannica.com

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Pesti Napló, 1918. október 22.
Pólát, Cattarót és Triesztet követelik az olaszok

–  A Pesti Napló tudósítójának telefonjelentése –

Berlin, október 21. Luganóból jelentik: Salandra volt miniszterelnök a Giornale d’Italiához intézett levelében azt követeli, hogy Ausztria-Magyarország rögtön mondjon le Póláról Olaszország javára. Ezen kívül rögtön szolgáltassa ki Cattarót, Trientet és Franzensfestet.