Népszava, 1914

Óriási tűz és robbanások 1918-ban Resicabányán: 4 millió korona volt a kár

Magyarország egyik fontos ipari központja volt a dualizmus idején Resicabánya, ahol, illetve amelynek környékén szinte tízévenként történtek súlyos balesetek és katasztrófák. Itt működtek a Népszava 1908. december 17-i cikke – amely egy legalább tizenhárom halottat követelő bányalégrobbanásról szólt – szerint az Osztrák-Magyar Államvasút-társaság bánya- és kohóművei. Az 1908-as cikk szerint 1896-ban már volt egy több mint harminc áldozatot követelő bányalégrobbanás, több mint negyven bányász még el is tűnt, akiknek a sorsáról tizenkét év múlva sem tudtak pontos adatokat közölni. 1918-ban aztán újabb baleset történt, de előbb érdemes áttekinteni, miért is volt fontos a település ebben az időszakban.
Resicabánya ipari jelentőségét mutatja, hogy az itteni négy olvasztó 40 ezer tonnányi Bessemer-nyersvasat termelt már 1908-ban. Egy Bessemer-kohó pedig 30 ezer tonnás kapacitással dolgozott. Volt itt Siemens-Martin-féle olvasztó is, szintén 30 ezer tonnás termelési volumennel.  A speciális acélkohó 700 tonna acélt és 20 tonna egyéb öntvényt tudott előállítani. A vasöntödében 2522 lóerőnyi gép dolgozott. Síneket, kazánokat, csöveket, hídszerkezeteket, váltókat és más berendezéseket állítottak elő Resicabányán. A tűzálló téglagyár 50 ezer köbméteres kapacitással működött. 1908-ban körülbelül háromezer munkás dolgozott az államvasúti üzemekben.
A két világháború közötti Romániában – Erdély odacsatolása után – a resicabányai komplexum lett az egyik legnagyobb ipari bázis, amelynek ellenőrzéséért román vállalkozók ádáz harcot folytattak.
Itt, Resicabányán – amely ekkor még a történelmi Magyarországhoz tartozott – tört ki egy óriási tűz 1918 márciusában. A kárt a szakértők négymillió koronára becsülték. Jó hír csupán annyi volt, hogy az egyik gyárépület leégésekor 300 munkást menekítettek ki sértetlenül, illetve a többi gyárépületet a tűzoltók megóvták a károktól. A leégett épületben lévő benzintartályok így is felrobbantak, amelyek az egész várost megrázták.

Felhasznált irodalom:
Tizenhárom halott = Népszava, 1908. december 17.
Nagy gyári tűz Resicabányán = Népszava, 1918. március 22.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Népszava, 1918. március 22.
Nagy gyári tűz Resicabányán

Resicabányáról jelentik, hogy az osztrák-magyar államvasút-társaság gyárának egyik földszinti helyiségében rövidzárlat következtében tűz támadt és a lángok átcsaptak a raktárban fölhalmozott nagy mennyiségű cirokseprőre, amelytől egy olajos tartály is kigyulladt. A raktárban levő benzintartályokat nem lehetett megmenteni, de az épület emeletén dolgozó háromszáz munkás sértetlenül kiszabadult a veszedelemből. A benzintartályok egymás után robbantak föl és dörejükkel az egész várost megrázták. Az oltáshoz kivezényelt tűzoltóság és katonaság a nagy hőségtől alig férkőzhetett a gyárépülethez és kénytelen volt a szomszédos gyárak megmentésére szorítkozni. A gyár vasbeton falai és gépei elolvadtak az óriási tűzben és az épület is elpusztult. A kárt 4000000 koronára becsülik, noha a szomszédos gyárépületeket: a beton-, híd- és hengergyárat is sikerült megmenteni.