Pesti Hírlap, 1914
Pesti Hírlap, 1914

Lelkes magyar honleány – nő(ne) a frontra

Címkék
nőkérdés

A Pesti Hírlap 1914. augusztus 9-i Napi Hírek rovatában egész hasábnyi cikk jelent meg, amelyben a szerkesztőség arról tudósít, hogy Irénke kisasszony (vezetéknév ismeretlen) és barátnői egy cukrászdai süteményezés közben meghányva-vetve a haza dolgát úgy döntöttek, hogy megalakítják az első magyar leányezredet. Kezdeményezésük jelentősen eltért a többi ifjú hölgy háborús lelkesedésétől, akik betegápolóként tevékenykedtek, elintegették a hadba vonulókat vagy művészinek vélt háborús versikékkel szórakoztatták a szerkesztőség tagjait. Ezek a honleányok büszkén hangoztatták, hogy ha egy nő képes eltartani önmagát, arra is képes, hogy egyenruhában, vállán fegyverrel pusztítsa az ellenséget. Irénke kisasszony társaival tehát arra szólított fel minden 16 és 35 év közötti hajadont, hogy lépjen be ezredébe. Amennyiben a jelentkezők száma eléri az ezret, úgy Irénke kisasszony felkeresi a hadtestparancsnokságot, hogy ezrede négy hét kiképzés után a frontra vonulhasson. Két nappal később az újság már Irénke kisasszony lelkes követőiről számolt be. A cikkíró némi szemrehányássál tollában jegyezte meg, hogy az ötletadó nem hagyta meg teljes nevét és címét a szerkesztőségnél, így a náluk jelentkezőket kénytelenek elutasítani. A lap útján értesítik Irénke kisasszonyt, hogy kezdeményezése eredményes volt, egyben felhívják mindenki figyelmét, hogy a Pesti Hírlap a biztatások ellenére sem állít ki saját költségen sem leány-, sem pedig sokak által jobbnak vélt vegyes ezredet – amelyben fiatal tisztek is helyet kapnának. Az újság néhány nap múlva újból cikkezett a leányezredről. Katonai hivatal hiányában ők maguk tesztelték le a jelentkező hölgyeket komoly próbatételek elé állítva őket (úgyis mint szülői belegyezés szükségessége, az életkor hitelt érdemlő bizonyítása, éjszakai bevagonírozást követő azonnali harctéri szolgálat), amin sorra buktak el a jelentkezők. Így a női nemet katonáskodásra egyetemesen alkalmatlannak ítélték a lap újságírói. A hölgyeket ünnepélyesen felkérték, hogy ne látogassanak el többé a szerkesztőségbe, annál is inkább, mert az egész kezdeményezés csak a Pesti Hírlap augusztusi tréfája. Menjenek inkább a tábori konyhákba. Vagy a cukrászdába Irénke kisasszony mellé, a habos sütikért.

Első magyar leányezred = Pesti Hírlap, 1914. augusztus 9.
Az első magyar leányezred = Pesti Hírlap, 1914. augusztus 11.
Az első magyar leányezred = Pesti Hírlap, 1914. augusztus 16.

Készítette: Kaba Eszter

Első magyar leányezred. Pesti Hírlap, 1914. augusztus 9.
Első magyar leányezred.
Pesti Hírlap, 1914. augusztus 9.
Az első magyar leányezred. Pesti Hírlap, 1914. augusztus 11.
Az első magyar leányezred.
Pesti Hírlap, 1914. augusztus 11.
Az első magyar leányezred. Pesti Hírlap, 1914. augusztus 16.
Az első magyar leányezred.
Pesti Hírlap, 1914. augusztus 16.