Budapesti Hírlap

Konyhakertet a városi tisztviselőknek!

A Tanácsköztársaság egyik emblematikus intézkedése volt, amikor „fejmunkásokkal” – vagyis az értelmiségiekkel – fölszántatták a pesti lóversenypályát, hogy zöldséget termesszenek rajta, bár ez legkevésbé sem oldotta meg a főváros élelmezési problémáit. A városi zöldségtermesztés ötlete azonban nem a népbiztosok fejéből pattant ki, még ha a lóversenypálya felszántásának radikalizmusától mesze elmaradt Kürthy Lajos bárónak, az Országos Közélelmező Hivatal elnökének javaslata, aki a köztisztviselőknek juttatott, megművelésre alkalmas kis konyhakertnyi földekkel kívánt enyhíteni a világháború és az infláció által különösen sújtott társadalmi réteg problémáin. A szabadidejükben hagymát dugványozó tisztviselőket vizionáló javaslatról a Budapesti Hírlap 1916. december 28-i száma számolt be.

Felhasznált irodalom:
Konyhakertészet a tisztviselőknek = Budapesti Hírlap, 1916. december 28.
Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán. Budapest, 2008.

Készítette: Csunderlik Péter

Budapesti Hírlap, 1916. december 28.
Konyhakertészet a tisztviselőknek

Kürthy Lajos báró, az Országos Közélelmező Hivatal elnöke leiratot intézett a városok polgármestereihez és ebben azt javasolja, hogy a város adjon a tisztviselőknek konyhakertészet folytatására alkalmas területet. Kürthy báró a tisztviselők helyzetéről ezeket mondja:
– A háborúval kapcsolatos gazdasági károk és élelmezési nehézségek különös súllyal nehezednek a megszabott fizetésű tisztviselő osztályra. Míg egyrészt a háborúval járó munkaerőhiány és a fokozott munkateljesítés szüksége leköti minden szabad idejüket, amelyet talán azelőtt mellékkereset céljaira használhattak, másrészt jövedelmük nem emelkedett sem oly módon, mint a munkás elemé, sem pedig az alkalmazó hatóság által nem emeltethettek annyira, hogy a megdrágult megélhetési viszonyok között a maguk és családjuk ellátásáról kielégítően gondoskodhassanak. Úgy vélem, nem csalódom, ha a társadalom tisztviselői tagjait azok közé sorolom, akiknek élelmezési lehetőségeit szinte legelső helyen kell fokozni.