Csót, hadifogolytemető

Hadifogolytábor – Csót

A Veszprém megyei Csót község határában 1915 és 1923 között működő hadifogolytábor emlékét ma már csak a Kakukk-hegyi hadifogoly-temető sírjai őrzik. A tábort 1923 után teljesen lebontották, eltűntek a barakkok, a postahivatal, a kórház, a tiszti kaszinó, a mozi épületei és a visszaemlékezők által „Semiszlierőd”-nek nevezett őrtorony is.
A tábor története némileg különbözik a többi magyarországi hadifogolytáborétól, története három szakaszra osztható. 1915 és 1918 között a Monarchia területén fogságba esett főként orosz, lengyel, olasz nemzetiségű katonák elhelyezésére, őrzésére szolgált, majd 1918-1919 során a királyi román hadsereg elől menekülők gyűjtőtábora lett, utóbb az Olaszországból, Franciaországból, Angliából és a legnagyobb számban Szovjet-Oroszországból hazatérők leszerelőtáboraként funkcionált. A tábor életéről nem sok dokumentum maradt fent, a Hadtörténelmi Levéltárban található iratanyag azonban igazi kuriózumot is tartogat: egy 1961-ben készült, mintegy 15 interjúból álló iratcsoportot, melyeket az itt őrzött egykori hadifoglyokkal vagy a tábor területén dolgozó környékbeliekkel készítettek.

A dokumentumok mellett a településen létrehozott emlékszoba tárgyai tanúskodnak még az egykori tábor életéről.

Készítette: Kaba Eszter