Pesti Napló

Felkészül: a házasságközpont

Címkék
házasság

Ha egy üzlet beindul, és az állami beavatkozás sikeresnek bizonyul… – gondolhatták a Pesti Napló 1917. október 16-i számának olvasói, amikor a 7. oldalhoz értek, ahol Buday Dezső jogászprofesszornak, a kecskeméti jogakadémia igazgatóhelyettesének a Nemzetvédő Szövetség ülésén tartott előadásáról számoltak be. A házasság kérdésének autodidakta kutatója örömmel újságolta, hogy a kormány kérésére és a minisztérium közreműködésével hamarosan elkezdi egy törvényjavaslat kidolgozását, melynek célja a házasságoknak a háborús emberveszteség nyomán különösen fontos elősegítése lesz. A feltehetően német példa nyomán született ötlet a megfelelő házasfelek egymásra találását kívánta elősegíteni, amit a társadalmi konvenciók és a privát házasságközvetítők pénzéhsége akadályozott. A tervezet szerint épp ezért állami kézbe kell venni a házasságközvetítést, a jelentkezők fotóit – társadalmi helyzetük, életútjuk ismeretében – állami tisztviselő juttatnák el egymáshoz. A választás joga a hölgyeket illetné. Az sem okozna problémát, ha egy hölgyhöz több férjjelölt fotója is eljutna, hiszen a választás így a természetes szelekciót is segítené – nyugtatta meg hallgatóit a professzor.

Felhasznált irodalom:
M. kir. állami házasságok = Pesti Napló, 1917. október 16.

Készítette: Egry Gábor

M. kir. állami házasságok.
Pesti Napló, 1917. október 16.