Pesti Napló

Fától az erdőt…

A gazdaság „központosítása”, az egyes termékek és áruk beszerzésének és elosztásának egy-egy központra ruházása 1917 nyarán elérte a fát is. Mivel azonban az egykori horvát-szlavón határőrvidék területén hatalmas erdőségeket műveltek vállalkozók, a lépés váratlan közjogi komplikációt okozott. A horvát faiparban érdekelt szereplők egyfelől elutasították a központ létrehozását. Másfelől – nyilván sejtve azt is, hogy ha a kormány elhatározta a központ felállítását, akkor azt meg is teszi – azzal a követeléssel álltak elő, hogy ha mégis lesz központ, akkor a horvát-magyar kiegyezés alapján külön központ jöjjön létre Horvátország részére, Zágráb székhellyel.

Felhasznált irodalom:
A horvátok és a faközpont = Pesti Napló, 1917. július 3.

Készítette: Egry Gábor

A horvátok és a faközpont.
Pesti Napló, 1917. július 3.