Nagybecskerek. A kép bal alsó sarkában a Dungyerszky-féle sörgyár

Ellenség a házban: a nagybecskereki kémek

A világháborút megelőző évek nyilvánosságában a magyarországi nemzetiségek alapvetően kettős szerepben jelentek meg. Magyarosodásukkal a nemzeti eszme diadalát hozó csoportként, és a nemzetállam megteremtésének legfőbb akadályaként is. A kettősséget általában úgy sikerült feloldani, hogy az ellenállást, a nemzetiségi jogok követelését a nemzetiségi vezetők propagandájának tulajdonították, akik fellázítják a kissé tudatlan, egyszerű embereket. Lényegében ezt a sémát ismételte a pánszláv agitátorokról szóló cikkek sora is.
A hadüzenetet követően felerősödő kémhisztériából már csak ezért sem maradhattak ki a szerbek sem. A „nagyszerb” propaganda hatása alá kerülő tömegek képe még arra is alkalmas volt, hogy a háborút, a szarajevói merényleten túlmenően is, igazolja. A Pesti Napló, a nemzetiségi politikában Tisza István tárgyalási kísérleteit hevesen támadó 67-es ellenzékhez közel álló lap legalábbis így vezette be július 29-i tudósítását a nagybecskereki összeesküvésről. Az olvasó nyomban megnyugodhatott, mivel a beszámoló szerint a „forrongásszerű jelenségeket” az ügyészség nyomban felszámolta és feltárta az összeesküvést, melyben az „egyszerű népnek semmi része”. A szálak eszerint agitátorokhoz és a négy női munkást is foglalkoztató Dungyerszky Lázár-féle sörgyárba vezettek, a tudósítás szerint a söröshordók Mannlicher puskákat és robbanószereket rejtettek a sörfőzde különleges speciálsöre helyett.
A Pesti Napló minderről lelkesen, nagybetűs címmel számolt be, hiszen bizonyítva látta, hogy a hatóságok képesek a közrend megőrzésére és a veszélyes izgatók megfékezésére. Csak a másnapi lap nagyon figyelmes olvasójának tűnhetett fel egy kis cikk „Álhír egy összeesküvésről” címmel. Ebben az állt, hogy az összeesküvés csak rémhír volt, szó sincs nyomozásról, letartóztatásról, fegyverekről. Miként azt a Pesti Napló már előző nap is megállapította.

Pesti Napló, 1914. július 29.
Pesti Napló, 1914. július 30.

Készítette: Egry Gábor

Szerb összeesküvés Nagybecskereken. Pesti Napló, 1914. július 29.
Szerb összeesküvés Nagybecskereken.
Pesti Napló, 1914. július 29.
Álhír egy összeesküvésről. Pesti Napló, 1914. július 30.
Álhír egy összeesküvésről.
Pesti Napló, 1914. július 30.