Az Est

Elképesztő vita egy tiroli város és a tartományi helytartó között

Példátlan hangvételű és meglepő témájú megbeszélésről számolt be 1918. június 12-én Az Est. Az osztrák tartomány, Tirol helytartója, „gróf Merán” és a régió egyik nagyobb városa között konfliktus tört ki. Egészen pontosan a bozeni (ma: Bolzano, Olaszország) polgármestert „hordta le” a kormányzat képviselője, mert állítólag keveset jegyeztek a város lakói a hetedik osztrák hadikölcsönből. Az idős polgármester, Julius Peratoner – akit 1922-ben buktatott meg a Marcia su Bolzano, azaz a fasiszták bevonulása Bolzanóba – az utolsó német nyelvű politikus volt a dél-tiroli (ma: Alto Adige olasz) tartomány élén. 1918-ban még Ausztriához tartozott a város, de ebben sem volt sok köszönet Peratoner számára, aki a városi tanács előtt panaszkodott a helytartóval folytatott megbeszéléséről. Az Est szerint a polgármester három évtizeden át látta el „mintaszerűen” hivatalát, amikor a helytartó szemrehányásokat tett neki. Peratoner viszont azt mondta, hogy a város a községi vagyon több mint felét adta már hazafias célokra, „ami pedig a személye ellen irányuló támadást illeti, a helytartó jobban tette volna, ha Tirol élelmezéséről gondoskodik, amelynek lakossága éhezik”. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy a tiroli hősök „száz csatán ontották vérüket”, s a „cseh-tótok és olaszok árulása” miatt lettek ennyire véresek ezek a csaták. „Az agg Peratoner” a vita után nem akart lemondani, s ebben az elhatározásában a városatyák is egyhangúlag erősítették meg őt.

Felhasznált irodalom:
A tiroli helytartó és a bozeni polgármester afférja = Az Est, 1918. június 12.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Az Est, 1918. június 12.
A tiroli helytartó és a bozeni polgármester afférja

Bozenből táviratozzák lapunknak: Dr. Peratoner, Bozen agg polgármestere, aki közel három évtized óta mintaszerűen látja el hivatalát, jelentést tett a városi közgyűlésnek arról, hogy gróf Merán helytartó őt magához rendelte és titkosrendőrök besúgásai alapján lehordta, hogy Bozen lakossága nem viselkedik hazafiasan, a hetedik osztrák hadikölcsönre keveset jegyzett. Elmondta Peratoner, hogy önérzetesen válaszolt gróf Meránnak. Tudomására hozta, hogy a város negyedfél millió koronát jegyzett az utolsó hadikölcsönre, tehát a községi vagyonnak több mint felét hazafias célokra adta, ami pedig a személye ellen irányuló támadást illeti, a helytartó jobban tette volna, ha Tirol élelmezéséről gondoskodik, amelynek lakossága éhezik. Kérdőre vonta gróf Meránt, hogy megfeledkezik-e a tiroli hősökről, akik száz csatán ontották vérüket, ütközetekben, amelyeket cseh-tótok és olaszok árulása tett véresekké és amelyek sok ezer derék német életébe kerültek. Emlékeztette a helytartót Koncl helyettes tartományi főnök árulására, akit internálni kellett, azután Prágába ment és a csehekkel ölelkezett, akik fel akarják darabolni a monarchiát. Szóvá tette a közgyűlésen a polgármester azt is, hogy a méltatlan vádért elégtételt kért gróf Merántól s jóllehet a helytartó nem követte meg őt, nem mond le a polgármesterségről, nehogy a kormány Bozenre kormánybiztost küldjön. Az agg Peratoner beszéde nagy lelkesedést keltett a közgyűlésen, a városatyák fel voltak bőszülve gróf Merán ellen s egyhangúlag mondták ki, hogy bizalommal vannak a polgármester iránt és tiltakoznak a helytartó méltatlan vádjai ellen.