Az Est

Egyszerű trükkel verték át egymást Pesten az orosz hadifoglyok

Budapesti orosz hadifoglyokból verbuválódott csalók annyi pénzt harácsoltak össze 1918 nyarán, hogy szeptemberi lebukásukkor a bandavezér elmondta: nem is tudták elkölteni mind a megszerzett pénzt. Ezért házkutatást tartottak a csalás „értelmi szerzőjénél”, Ivan Okunevnél – neve helyesen, talán: Okunyev vagy Okunyov. A csalók saját hadifogolytársaikat verték át: útlevelet ígértek nekik, amivel hazatérhetnek a magyarországi hadifogságból, de valójában megtévesztették őket, hiszen a banda által „forgalmazott” útlevelek csak postai csekklapok voltak. Némelyik megtévesztett fogoly ezer koronát is adott egy ilyen lapért, amit amúgy el sem tudott olvasni (mivel nem cirillül íródott), épp ezért csak utóbb derült ki, hogy az „okmány” nem is érvényes. Okunyovot végül elfogta a rendőrség, aki bevallotta, hogy ő irányította a bandát, „beosztottjai” még fizetést is kaptak tőle.

Felhasznált irodalom:
Postacsekket árultak útlevelek helyett = Az Est, 1918. szeptember 20.

Készítette: Szegő Iván Miklós


Az Est, 1918. szeptember 20.
Postacsekket árultak útlevelek helyett

A katonai rendőrség nyomozást indított több orosz hadifogoly ellen, akikről azt az értesítést kapta, hogy orosz fogolytársaiknak hamis útleveleket adnak el azzal az ígérettel és biztatással, hogy azokkal visszatérhetnek hazájukba. Ezek az orosz hadifoglyok a Keleti pályaudvarnál árusították az útleveleket, melyek azonban nem voltak egyebek postacsekklapoknál. A tájékozatlan orosz hadifoglyok nem tudtak magyarul, elhitték, hogy útleveleket kapnak és 2—300 koronát fizettek egy ilyen csekklapért. A katonai rendőrség részéről Glück őrmester ma több tettest elfogott. A csalás kieszelője Okunco Iván Szemjonovics, akinek utasítása szerint több orosz fogoly árusította a csekklapokat a Keleti pályaudvarnál. A klienseket főleg Ivlev Szeger Nadvejev szerezte, aki elküldötte őket a Dohány utca és Kertész utca sarkán lévő vendéglőbe Okunevhez. Ez a két-, illetve háromszáz korona átvétele után elment azzal, hogy az illetékes konzulátusnál lebélyegezteti az útleveleket és rövid idő múlva az útlevélnek mondott csekklapokkal tért vissza. Okunev különben önkéntes volt az orosz hadseregben. Többen a tettesek közül még nem kerültek kézre, ezeket a rendőrség tovább keresi. Okunev, akit a katonai rendőrség kihallgatott, beismerte, hogy ő volt a csalási művelet értelmi szerzője és hogy rendes havi fizetést adott segítőtársainak. Bevallotta azt is, hogy az üzlet nagyon jövedelmező volt, mert némely fogoly ezer koronát is adott egy-egy hamis útlevélért. Nem is tudta a kapott pénzt mind elkölteni. A rendőrség most házkutatást tart lakásán, hogy megtalálja az el nem költött pénzt.