Magyarország

Egymást lőtték katonák és katonaszökevények a mai Pesterzsébeten

Szomorú hírről számolt be a Magyarország 1918. augusztus 27-én. Erzsébetfalváról, a mai Pesterzsébetről érkezett az az információ, hogy katonaszökevények és egy katonai őrjárat között lövöldözés tört ki a településen. A négytagú őrjárat egy besúgó jelentése alapján akarta elfogni a két szökött katonát. Az utóbbiak ellenálltak, az egyikük lőtt is az őrjáratra – a másikuk, Salamon Henrik viszont megadta magát. Kiss Flórián, aki lőtt is a szökevények közül, ezután visszavonult a házba, ahonnan eredetileg tüzelni kezdett. Az őrjárat nem sokkal később egy lövést hallott. A Magyarország tudósítása ezután így szólt: „Berohantak a szobába, Kiss Flóriánt ott találták vérében fekve a padlón, fegyverével szíven lőtte magát és azonnal meghalt. Kiss Flórián holttestét az erzsébetfalvai hullaházba szállították, Salamon Henriket pedig átadták fölöttes hatóságának.”
A világháború utolsó hónapjaiban az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege már a felbomlás jeleit mutatta. A legtöbb katonaszökevény – lakosságarányosan – a délszláv területeken és Galíciában volt, de számuk Magyarországon és a Monarchia más részein is jelentős volt. Ferry Oszkárnak, a magyar csendőrség felügyelőjének egy 1918. júniusi feljegyzését idézve: „az elfogott dezertálók száma 1914-ben 6689, 1915-ben 26 251, 1916-ban 38 866, 1917-ben 81 605 és 1918 első három hónapjában 44 611.” Ferry közléséhez hozzáfűzi, hogy az elfogottak száma az év végéig 150 000-re növekedhet. (A szökevények számáról a szakértők 1918 óta vitatkoznak, de a százezres nagyságrend más kutatások alapján is helytállónak tűnik.)

Felhasznált irodalom:
Katonai őrjárat és szökött katonák harca. Az egyik szökött katona öngyilkos lett = Magyarország, 1918. augusztus 27.
Siklós András: A Habsburg-birodalom felbomlása, 1918. Budapest, 1987.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Magyarország, 1918. augusztus 27.
Katonai őrjárat és szökött katonák harca

Az egyik szökött katona öngyilkos lett

Erzsébetfalván ma délután három órakor valóságos csata fejlődött ki egy négytagú katonai őrjárat és két szökött katona között. Az őrjárat el akart fogni két szökött katonát, akik azonban ellenszegültek és a katonákat lövéssel fogadták. Az őrjárat erre kénytelen volt szintén fegyverhez nyúlni. Mielőtt azonban komolyabb összetűzésre került volna a sor, az egyik katona megadta magát, a másik pedig végzett magával. Samerzweig Emil katonai rendőrtizedes négytagú őrjáratával Erzsébetfalván a Ferenc József út 20. számú lakásba indult, mert bizalmasan besúgták neki, hogy ott két szökött katona, név szerint Salamon Henrik az 1. Honvéd gyalogezred 19 éves katonája és Kiss Flórián az 1. honvéd gyalogezred 21 éves katonája tartózkodik. Az őrjárat közeledését az ablakon keresztül észrevette a két szökött katona és fegyverükhöz nyúltak.
Kiss Flórián az ablakon keresztül kilőtt az őrjáratra, Salamon Henrik eleinte szintén puskájához nyúlt, később azonban meggondolta a dolgot, elhajította a fegyvert, kiszökött az utcára és megadta magát. A katonák erre körülfogták a házat és mielőtt komolyabb harcra került volna a sor, Kiss Flórián visszavonult a házba. A katonák csak nagy elővigyázatosan, lépésről-lépésre mertek behatolni a házba, a belső szobából azonban egyszerre éles dörrenés hallatszott. Berohantak a szobába, Kiss Flóriánt ott találták vérében fekve a padlón, fegyverével szíven lőtte magát és azonnal meghalt. Kiss Flórián holttestét az erzsébetfalvai hullaházba szállították, Salamon Henriket pedig átadták fölöttes hatóságának.