Az Est

Egy sajtócenzor karrierje, aki kiengedi Kun Bélát a börtönből, majd a vörösterror rémtetteiről írt

Címkék
Váry Albert

Fantasztikus karriernek számított a Monarchia idején, hogy valaki, aki 1875-ben Makón született, és egy szabómester fiaként látta meg a napvilágot, a budapesti királyi (állam)ügyészség vezetőjévé emelkedjen. Pedig ez történt dr. Váry Alberttel, akit 1918 áprilisában főügyész-helyettesként neveztek ki a budapesti vádhatóság élére. Ez volt Vázsonyi Vilmos igazságügyi miniszter egyik utolsó ténykedése, mielőtt lemondott volna kormányzati pozíciójáról a választójogi viták miatt. Váry nem sokkal korábban, 1917-ben emelkedett a főügyész-helyettesi posztra, karrierje a Monarchia fennállásának utolsó hónapjaiban gyorsult fel. (Előzőleg ügyvéd, vidéki bíró, majd alügyész és királyi ügyész lett, később, a háború alatt sajtócenzorként dolgozott, majd egyfajta „főcenzorrá” lépett elő 1918-ban.) Bár a Tanácsköztársaság idején nem vállalt posztot, sokszor került a politika reflektorfényébe. Ő engedte szabadon 1919. március 21-én Kun Bélát és társait a börtönből. A Tanácsköztársaság bukása után a főügyészséget vezette, „a kommunisták elleni bűnvádi számonkérések irányítója lett”. A Horthy-korban baloldalisággal is vádolták, s már 1920 októberében felmentették az ügyészség vezetése alól. Ismertté az utókor szemében azzal vált, hogy felmentése után nem sokkal ő összesítette a vörösterror „rémtetteit”. Erről könyvet is kiadott, A vörös uralom áldozatai Magyarországon címmel. Bár el akarta készíteni a fehérterror áldozatairól szóló művét is, hiszen Bethlen István miniszterelnök felkérésére a fehérterror elkövetői után is vizsgálódott – erre nem volt már módja. 1926-ban parlamenti képviselő lett Bethlen kormánypártjában. 1926 és 1939 között ismét ügyvédi irodát nyitott. A harmincas évek végén szakított a politikával.

Felhasznált irodalom:
A budapesti ügyészség új vezetője = Az Est, 1918. április 17.
Fürj Orsolya: Váry Albert adatai a vörös terror áldozatairól
Varga Lajos: Szociáldemokraták 1919. március 20–21-én: ugrás az ismeretlenbe = Múltunk, 2014/1. 102-161.
B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban 1919. Budapest, 2016.

Készítette: Szegő Iván Miklós

Az Est, 1918. április 17.
A budapesti ügyészség új vezetője

Dr. Váry Albert főügyészhelyettes, a budapesti királyi ügyészség új vezetője ma délelőtt foglalta el hivatalát. Az ügyészség összegyűlt tagjainak élén dr. Polányi Aladár főügyészhelyettes, az ügyészség helyettes vezetője üdvözölte az új vezetőt, aki az üdvözlést meleg szavakkal köszönte meg.